NLR Nordland tilbyr helhetlig rådgiving i hele Nord-Norge i 2018

02.01.2018 (Oppdatert: 05.01.2018) | Nyhet

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har nasjonalt ansvar for et helhetlig og likeverdig rådgivingstilbud over hele landet. Dette omfatter rådgiving innenfor jord- og plantekultur, økonomi, HMS, teknikk, landbruksbygg, økologisk landbruk, klima og miljø. I 2018 kommer dette på plass også i Troms og Finnmark.

(Foto: Therese Talmo-Rønn)

Årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) vedtok i 2015 en regional organisering av virksomheten. Målet er å skape sterkere rådgivingsenheter med bredere kompetanse og flere fagfolk innen de ulike fagområdene. Ni regioner har kommet på plass i 2016 og 2017. Fra 2018 blir det også én region i Nord-Norge.

 

NLR Nordland tar ansvar for hele landsdelen

NLR-styret har diskutert rådgivingsituasjonen i Nord-Norge i flere styremøter. I styremøte 20. november 2017 fattet NLR-styret enstemmig vedtak om å be NLR Nordland om å etablere NLR Nord-Norge, og ta ansvar for all NLR-relatert aktivitet i Nordland, Troms og Finnmark. 

− Målet er å skape en slagkraftig rådgivingsenhet med et helhetlig rådgivingstilbud tilpasset landbrukets behov i hele landsdelen, sier styreleder i NLR, Steinar Klev. Han er glad for at NLR Nordland har tatt på seg oppgaven med å tilby rådgiving i hele Nord-Norge. 

− Vi fokuserer på landbrukets behov for rådgiving. Det er viktig at rådgiverne er tilstede i fagmiljøene. De ansatte og deres kompetanse er veldig viktig for å lykkes med vårt oppdrag, sier Klev. Han påpeker at i regionaliseringsprosessen har det ikke vært et mål å nedlegge kontorer. Tvert imot er det viktig å opprettholde de fleste av de omkring 100 kontorstedene over hele landet.

 

Rådgivere på plass

Bygningsrådgiverne Svein Johnsen, Roger Østvik, Hallgeir Gravelsæter og Ketil Edvartsen er overført fra Landbruk Nord til NLR Nordland fra 1.1.2018. Det samme gjelder jord- og plantekulturrådgiverne Ellen Reiersen, Arnulf Hole, Ingvill Iren Rognmo og Jan Svendsen. HMS-rådgiver Vidar Aastrøm, som hittil har vært sentralt ansatt, er også overført til NLR Nordland fra nyttår. Alle rådgiverne er lokalisert i sitt nærområde som i før.

> Se oversikt over alle ansatte i NLR Nordland

− Vi vil ansette flere dyktige rådgivere i Troms og Finnmark. Dette avhenger av hvor stor oppslutning vi får fra bøndene i regionen, sier styreleder i NLR Nordland, Kåre Holand. Han viser til at avtalepartene i sitt tilsagnsbrev har påpekt at alle bønder i hele landet skal ha et likeverdig tilbud.

− Dette tilbudet er vi nå i stand til å gi i hele Nord-Norge gjennom etableringen av den nye NLR-regionen, sier Holand.

Et eventuelt navneskifte fra NLR Nordland til det mer dekkende NLR Nord-Norge, er det opp til årsmøtet i NLR Nordland å avgjøre.   

 

Helhetlig rådgivingstilbud

NLR Nordland tilbyr i 2018 rådgiving innenfor jord- og plantekultur, landbruksbygg, økonomi, HMS m.m. til alle bønder i Nordland, Troms og Finnmark. Jordprøver og gjødslingsplanlegging inngår også i tilbudet. 

− Vi ser fram til å videreføre et faglig godt tilbud til alle bønder i Nord-Norge, der faglig dyktighet og nærhet til bonden er en forutsetning for å lykkes. Et konstruktivt samarbeid med alle aktører i landbruket i nord er også viktig å ivareta. Det vil vi bidra med og legge forholdene til rette for, sier Holand.

 

Medlemskap sikrer tilbud

NLR Nordland får henvendelser fra bønder som ønsker å melde seg inn. 

− Vi oppfordrer alle til å melde seg inn så snart som mulig for å være sikra gjødselplan til våren. God oppslutning om våre tilbud sikrer tilsetting av flere rådgivere og et styrket faglig tilbud, sier Holand.

> Gå til innmeldingskjema

 

  

Kontakter

Steinar Klev, styreleder i Norsk Landbruksrådgiving, telefon 913 94 551.

Kåre Holand, styreleder i Norsk Landbruksrådgiving Nordland, telefon 911 68 438.

 

 

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.