NLR samler rådgivingen i Nord-Norge

03.11.2017 (Oppdatert: 14.11.2018) | Nyhet

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har nasjonalt ansvar for et likeverdig rådgivingstilbud over hele landet. Styret i NLR har rettet en forespørsel til NLR Nordland om å etablere NLR Nord-Norge og ta ansvar for all NLR-relatert aktivitet i Nordland, Troms og Finnmark. Målet er å skape en slagkraftig rådgivingsorganisasjon med et helhetlig rådgivingstilbud tilpasset landbrukets behov i landsdelen.

(Foto: Ingvild Lauvland Høie)

NLR arbeider for overføring av bygningsrådgiverne i Landbruk Nord til NLR Nordland. Forpliktelsene overfor kundene innenfor bygningsrådgiving i Landbruk Nord overtas av NLR Nordland.         

NLR Nordland vil også kunne overta rådgivere innenfor jord- og plantekultur fra Landbruk Nord. I tillegg kommer en HMS-rådgiver i Finnmark som nå er sentralt ansatt.

 

Helhetlig rådgivingstilbud

NLR Nord-Norge vil i 2018 kunne tilby rådgiving innenfor jord- og plantekultur, landbruksbygg, økonomi, HMS m.m. til alle i Nordland, Troms og Finnmark. Jordprøver og gjødslingsplanlegging inngår også i tilbudet.  

− Vi fokuserer på landbrukets behov for rådgiving. De ansatte og deres kompetanse er veldig viktig for å lykkes med vårt oppdrag, sier styreleder i NLR, Steinar Klev.     

Årsmøtet i NLR vedtok i 2015 en regional organisering av virksomheten fra 1.1.2016. Alle andre regioner har kommet på plass. Nå blir regionaliseringsprosessen fullført også i Nord-Norge.

− Målet er å skape en slagkraftig rådgivingsorganisasjon med et helhetlig rådgivingstilbud tilpasset landbrukets behov i landsdelen, sier Klev.     

 

Samarbeid

− NLR vil fortsatt ha et tett og godt samarbeid med Landbruk Nord, som vi har med landbrukstjenester i resten av landet. Det er viktig for næringa framover, sier Kristen Bartnes som er direktør i NLR. Han påpeker at Landbruk Nord deltar i viktige prosjekter, blant annet om samarbeid med Russland.

− NLR samarbeider også med Tine, Nortura, Felleskjøpet og andre om rådgiving. Forsøks- og utviklingsarbeid er også viktig i NLR, gjerne i samarbeid med NIBIO og andre forskningsinstitusjoner, sier Bartnes.   

 

 

Kontakter

Steinar Klev, styreleder i Norsk Landbruksrådgiving, telefon 913 94 551.

Kristen Bartnes, direktør i Norsk Landbruksrådgiving, telefon 907 68 560.  

 

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.