Svein Skøien ny prosjektleder for klimarådgiving i NLR

06.09.2017 (Oppdatert: 13.09.2017) | Nyhet

Svein Skøien (60) er ansatt i Norsk Landbruksrådgiving som prosjektleder for delprosjektet kompetanse og rådgiving i Klimasmart Landbruk. Han begynner 16. oktober, men er allerede involvert i prosjektet.

Svein Skøien kommer fra stillingen som fylkesagronom hos Fylkesmannen i Østfold. Der har han siden 2012 hatt spesielt ansvar for miljø, klima, landbruk/agronomi, og deltatt i flere klimaprosjekter sammen med andre aktører.

 

Bred erfaring

Svein har utdanning i jordfag fra Norges landbrukshøgskole (nå NMBU) i Ås i 1982. Han har også flere tilleggskurs på NLH, ett studieår ved Universitetet i Oslo og et årsstudium i jus i form av flere etterutdanningskurs.

Svein har lang og bred arbeidserfaring fra forskning, undervisning, kommunal og statlig landbruksforvaltning, forlagsarbeid, informasjonsvirksomhet og ledelse. Fra 2001 til 2010 var han landbrukssjef i Follo, og fra 2010 til 2012 forsker ved Bioforsk Jord og miljø i Ås (nå NIBIO).

 

Formidling

Svein har skrevet en lang rekke lærebøker om ulike landbruksemner på flere forlag. Han har vært forlagsredaktør i Landbruksforlaget, statskonsulent, informasjonsdirektør ved NLH og informasjonssjef ved Norsk institutt for skogforskning.

Siden 1992 har Svein vært aktiv i Nordiske jordbruksforskeres forening, hvor han har hatt flere lederverv. I 2011 ble han valgt til president for fire år, noe som bidro til et stort nettverk i Norden og Baltikum, ledererfaring og internasjonal erfaring.

 

Musikk og friluftsliv

Svein er gift og bor i Ås. Han spiller trompet/kornett i Ås og Vestby musikkorps. Ellers driver familien med sport og friluftsliv på sjø og fjell. Han er leder i Ås turlag som er lokalavdeling av Den norske turistforening Oslo og Omegn.

 

Les mer om klimarådgiving:

Bygger kompetanse om klimarådgiving

Erfaringssamling om klimarådgiving på garden

Styringsverktøy med klimagevinst

− Grønt skifte blir en vinn-vinn-situasjon

Østfold-bønder lærer mer om jord

Kartlegger klimakutt i korndyrkingaFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.