Gode råd i tørre tider

19.07.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

Tørken har rammet Bjørn Sætren hardt i år. Han trenger en rådgiver som sier ting tydelig, og som viser ham mulighetene for å løse en utfordrende fôrsituasjon.

Les mer ›

Nye tiltak mot følgjene av tørke og avlingssvikt

24.07.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

Den langvarige tørken og varmt ver har i sommar gitt stor avlingssvikt over store deler av landet.

Les mer ›

Flere fôrenheter enn forventet

19.07.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

Analyser av årets førsteslått viser langt flere fôrenheter i grovfôret enn først antatt.

Les mer ›

Tillatelse til reduksjon i grovfôrandel i økologisk

18.07.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

Mattilsynet har gitt midlertidig tillatelse til at grovfôrandelen i økologisk produksjon kan senkes til 50 prosent.

Les mer ›

Mattilsynet om regler for fôrimport

13.07.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

Lite nedbør i Norge gir ekstraordinære behov knyttet til dyrehold og dyrevelferd. Det er mangel på grovfôr, og Mattilsynet er bekymret for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

Les mer ›

Korngrønnfôr kan bli dyre fôrenheter

11.07.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

Med en pris på kr. 4,83 per fôrenhet, kan korngrønnfôret bli et dyrt fôr som kun bør benyttes for å oppfylle minstemengden grovfôr i en rasjon til drøvtyggere.

Les mer ›

Skjema for omsetning av halm og grovfôr

11.07.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

NLR har utarbeidet skjemaer for kjøp og salg av halm og grovfôr.

Les mer ›

Ugrasdag i Rygge

13.07.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

Sist i juni var det samling for grønnsaksrådgivere og -teknikere hos Norsk Landbruksrådgiving Øst i Rygge.

Les mer ›

Risiko for fôrsvindel

11.07.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

Som om ikke tørken i seg selv er utfordrende nok, meldes det nå også om svindelforsøk i fôrmarkedet. Vær kritisk til annonser om fôr til salgs.

Les mer ›

Nasjonal løkmarkdag 2018

13.07.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

Nærmere 50 løkprodusenter og andre interesserte fra løkbransjen var samlet til markdag i løk arrangert av Norsk Løkdyrkerforening og Norsk Landbruksrådgiving på Toten 5. juli.

Les mer ›

Vær ekstra forsiktig når du høster i år

11.07.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

Det tørre været gir ikke bare begredelige avlinger. Fra Europa meldes det stadig om branner etter hvert som innhøstinga er i gang. Vær forsiktig!

Les mer ›

Rett pris på halm

10.07.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

Ingen er tjent med å sko seg på andres ulykke. Derfor er det viktig at vi setter rett pris på halmen i år.

Les mer ›

Halm til fôr

09.07.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

Årets krisesituasjon tilsier at du må berge det som berges kan. Men ikke for enhver pris. Her følger noen viktige tips og råd.

Les mer ›

Avlingsskader under tørken – brev fra departementet

07.07.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

Landbruks- og og matdepartementet vurderer situasjonen med fôrmangel som så spesiell at det er behov for å forklare hvordan regelverket skal praktiseres.

Les mer ›

Dispensasjon for økoprodusenter under tørken

07.07.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

Tørkerammede økobønder kan søke om bruk av konvensjonelt fôr.

Les mer ›

Felles innsats rundt fôrsituasjonen

07.07.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

I hele Sør-Norge fører det varme og tørre været til reduserte fôravlinger. Det er for mange en svært alvorlig situasjon.

Les mer ›

Ribes-kickoff – friskkonsum ribes - 20. juli på Bærgården i Sylling i Lier

07.07.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

NLR Viken - i samarbeid med Oslofjorden Frukt&Bær - jobber med et prosjekt som kalles BraBær. Prosjektet har fokus på friskkonsum-produksjon av ribes - solbær, rips og stikkelsbær.

Les mer ›

NLR bistår etter tørkeåret

04.07.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) tilbyr ulike former for rådgiving etter en vanskelig vekstsesong. Her finner du mange artikler om temaet. Vi bistår også med formidling av halm og grovfôr.

Les mer ›

Fersk i jordbærfaget

03.07.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

Som fersk bonde og med 35 dekar nyplanta jordbær, er Jon Mælumsæter glad han kan ringe rådgiveren i Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Spørsmålene er nemlig mange.

Les mer ›

Fagsamling om drenering, Fræna, 12. - 13. september

02.07.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving samler våre beste fagfolk innenfor fagområdet og ønsker velkommen til fagsamling om drenering på Frænabu, Møre- og Romsdal, 12. - 13. september 2018.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.