Erstatning for avlingssvikt

01.08.2018 (Oppdatert: 20.12.2018) Jon Fredrik Strandrud

Landbruksdirektoratet forvalter ordningen med erstatning for klimabetinget avlingssvikt

Informasjon om ordningen finnes på Landbruksdirektoratet (Ldir) sine hjemmesider. Her finner du også informasjon om hvordan du søker og lenke til elektronisk søknad via Altinn. Fristen for å søke om erstatning er 31.10.2018.

Det har vært høyt fokus på mangelen på grovfôr i denne sammenhengen, men ordningen gjelder for alle vekstgrupper. Satser og beregninger er fastsatt i forskrift.

Ldir sier generelt: «Dokumenter skaden. Meld frå til kommunen så raskt som mogleg (utan ugrunna opphold) ved fare for avlingssvikt.». Generelt bør du ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen hvis du har spørsmål relatert til avlingssvikt, søknad om erstatning osv.

For øvrig har Ldir publisert et rundskriv som presiserer hvordan regelverket skal praktiseres i 2018, knyttet til den spesielle situasjonen med tørke. Der står det blant annet om at dokumentasjonskravet er endret i år: «I de områdene som er rammet av tørke regnes dette som god nok dokumentasjon i seg selv. I disse områdene er det altså ikke et krav at kommunene skal kontrollere arealene for at foretakene skal være berettiget erstatning for klimabetinget avlingsskade.».  Hvorvidt et område er rammet av tørke avgjøres av den enkelte kommune.

Flere har tegnet ekstra forsikringer som kan gi dekning ut over det som det offentlige vil dekke. Vårt råd er å ta kontakt med forsikringsselskapet tidlig dersom det kan komme til å bli en avlingssvikt


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.