Historisk få branner i landbruket

20.02.2018 (Oppdatert: 21.02.2018) ,  Morten Berntsen | Nyhet

I 2017 var det historisk få branner i landbruket. Satsning på forsterket el-kontroll med varmesøkende kamera og økt kunnskap i brannforebyggende tiltak hos gårdbruker bidrar effektivt til å redusere antall branner i driftsbygninger.

2017 skriver seg inn i historien som et år med få branner i landbruket. Illustrasjonsfoto: Jan Elgvang.

I 2017 ble 137 driftsbygninger skadet i brann, viser en oversikt fra Landbrukets brannvernkomite. Dette er 30 prosent lavere enn gjennomsnittlig antall branner de siste fem år, og gir en nedgang på over 30 prosent i brannerstatning. 

 

 

Kilde: Landbrukets brannvernkomite

 

Elektrisk årsak

Landbrukets brannvernkomite påviste i en undersøkelse i 2014 at to av tre branntilløp i landbruket har elektrisk årsak. Dette førte til at det ble satset på forsterket el-kontroll med varmesøkende kamera. Siden 2014 har 2500 bønder gjennomført denne formen for el-kontroll og utbedret feil det elektriske systemet i driftsbygningen. 

At det også ble innført krav sertifikat for varme arbeider, pekes på som et viktig forebyggende tiltak. Halle Arnes, fagkoordinator HMS i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) mener det er positivt brannstatistikken viser positiv framgang. 

– Norsk Landbruksrådgiving har gjennomført 152 varme arbeider-kurs over hele landet i 2017. Dette har vært en viktig del av jobben til våre HMS-rådgivere i året som er gått, og vi ser at det virker. 2500 bønder har i 2017 fått god instruksjon i forebyggende tiltak og brannvern, som er en viktig del av disse kursene, forklarer Arnes. 

Selv om pilene peker rett vei, er koordinatoren klar på at dette ikke skal bli noe hvilepute for organisasjonen. 

– Fra 1. april styrker vi bemanningen, og får da 20 godkjente instruktører for varme arbeider-kurs. Det gjør at vi kan tilby flere kurs over hele landet, sier Halle Arnes. 

 

Økende tendens for boligbranner

Derimot peker Landbrukets brannvernkomite på en økende tendens til boligbranner på gårdsbruk. Effektiv avdekking og utredning av brannfarlige el-feil har hatt positiv effekt på driftsbygningsbranner og tiltaket vil nå bli utvidet til å omfatte bolighus på gårdsbruk. 

 

Varme arbeider-kurs

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører arbeid hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr, har sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått en godkjent opplæring i varme arbeider. I ordningen inngår det også krav om re-sertifisering hvert femte år. Fra 1. januar 2016 kom dette kravet også for landbruket. 

Kurset gjennomføres av Norsk Brannvernforenings godkjente instruktører, som er godt kjent med landbrukets utfordringer hva brannsikkerhet angår. Vi vil derfor bruke konkrete eksempler fra landbruket slik at deltakerne lettere skal kunne gjøre tiltak for å ivareta brannsikkerheten på egen gård. 

På kurset blir blant annet disse temaene gjennomgått:

  • Historikk og varme arbeider som brannårsak
  • Brannteori
  • Brannslukking med obligatorisk slukkeøvelse
  • Valg av slukkemidler
  • Førstehjelp ved brannskader
  • Aktuelle lover, forskrifter og regler
  • Risikovurdering, sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid. 

Kurset arrangeres av NLR-enheter over hele landet

> Finn ditt nærmeste kursFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.