Fokus på høymolebekjempelse

11.06.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

Vi ønsker å ha en erfaringsutveksling når vi samler bønder over hele landet på markdager i integrert plantevern. Vi ønsker de gode eksemplene på tiltak for å bekjempe skadegjørere i engdyrkinga.

Rådgiver Gunnlaug Røthe, NLR Vest forklarer høymolas biologi. Foto: Marit Henjum Halsnes, NLR Vest.
På NLR Vest sin IPV- markdag hos Turid Haga Vange i Vik i Sogn møtte det opp 14 engasjerte bønder. 
Turid har tatt over garden etter faren Nils som har drevet økologisk i flere år. Turid og Nils har alltid hatt stort fokus på høymolebekjemping. De pløyer hvert 4-5 år. Det er en fordel med dyp pløying (24 cm) for å bekjempe høymola. Rett innstilling på plogen, og gjerne forplog vil bidra til å redusere høymoleetablering. 
Turid praktiserer først et år med grønnfôr og deretter såing av attlegg med dekkvekst. Høymolerøtter er følsomme for jordarbeiding, mens små frøplanter liker dårlig konkurranse om lys.  Dekkvekst har også i forsøk i regi av NIBIO/NLR vist seg å redusere høymolas etablering og vekst.
På den økologiske gården i Sogn lukes det høymoleplanter, og spesielt i året med grønnfôr og i gjenleggsåret. Perfekt tidspunkt for handluking er i «rotlausuka».  Unge høymoleplanter (1-2 år gamle) har minst opplagsnæring i rot på stadium «stor rosett».  Eldre planter har minst opplagsnæring i rot ved stengelstrekking («rotlausuka»). Når vi nå nærmer oss midten av juni og mot St.Hans er det perioden for «rotlausuka», og den perioden hvor høymoleplantene er enklest å luke. En velutviklet høymoleplante kan ha ei pålerot som går mer enn en meter ned i bakken. Det er imidlertid de øverste 5 cm av rota som har evne til å sette skudd, så ved luking er det disse 5 cm det er vesentlig å få med.
Stubbehøyde har også betydning for hvor godt høymola trives.  10-12 cm stubbehøgd kan gi mindre høymole enn 5-6 cm. Registreringer har vist at høymola tåler lav stubbing bedre enn gras..  Høg stubbing er derfor en fordel for grasets gjenvekst, og en ulempe for at høymola skal etablere seg godt.
Videre er det viktig å unngå at frøstengler får stå over vinteren. Disse frøene spirer lettere enn frø lagra i jord.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.