Starter testing av klimakalkulator for kornproduksjon

28.08.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

I høst starter prosjektet Klimasmart Landbruk testing av en klimakalkulator for kornproduksjon på 14 gårder i Vestfold, Østfold og Akershus. Rådgivere fra NLR Viken og NLR Øst deltar i arbeidet.

Klimakalkulatoren beregner tap, eller eventuelt binding, av karbon i jorda, samt tap av lystgass fra arealene. Disse faktorene står for over halvparten av det totale klimaavtrykket i produksjonen av korn.

Klimasmart Landbruk utvikler klimakalkulatorer for ulike produksjoner i landbruket. Målet er bedre verktøy for å identifisere mulige klimatiltak på den enkelte gård. Sist vinter ble kalkulatoren for melkeproduksjon testet på 14 melkebruk i Innlandet, Trøndelag og Rogaland. Rådgivere fra NLR og Tine deltok i arbeidet.

> Tester klimarådgiving

I høst starter testing av kalkulatoren som skal gjøre det mulig å måle klimagassutslipp fra egen kornproduksjon, sammenligne med andre kornprodusenter i samme område, og identifisere mulige tiltak for utslippskutt. Testingen skjer i samarbeid mellom Klimasmart Landbruk, NLR Viken og NLR Øst.

 

Nytte for kornbønder

− Utslippene av klimagasser fra kornarealer er diffuse og avhenger av mange faktorer, ikke minst klima og jordforhold, sier Svein Skøien i NLR på Ås. Han er prosjektleder for rådgiving i Klimasmart Landbruk og leder testingen av kalkulatoren som han håper kan bli nyttig for kornbønder.

− Modellen som benyttes til klimakalkulatoren er utviklet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås og NIBIO. Den baserer seg på lokale klimadata og egenskaper ved jordsmonnet, forteller Skøien.

Opplysninger om årets gjødsling, vekster og avlinger er også viktige opplysninger for beregningen. Dette hentes fra bondens gjødslingsplan/skifteplan, samt fra leveranser av korn til Felleskjøpet Agri, Fiskå Mølle eller Norgesfôr.

 

Handler om god agronomi

Modellen beregner tap, eller eventuelt binding, av karbon i jorda, samt tap av lystgass fra arealene. Disse faktorene står for over halvparten av det totale klimaavtrykket i produksjonen av korn. Det er også mulig å ta inn data for bruk av drivstoff og innkjøpte driftsmidler, som f.eks. plantevernmidler, som også utgjør en del av klimagassutslippet fra kornproduksjonen.

− De fleste tiltakene som reduserer klimaavtrykket i kornproduksjonen handler om god agronomi og å sikre en god næringsbalanse i åkeren. Tiltak på dette feltet slår som regel positivt ut på bunnlinja til bonden, og kalkulatoren skal først og fremst hjelpe til med å avdekke mulig forbedringspotensial hos den enkelte bonde, sier Skøien.

Aktuelle tiltak er blant annet bedre drenering og optimalisering av gjødsling, samt mer utradisjonelle tiltak som bruk av fangvekster og biokull.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.