Bedre bær med mentor

31.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018) ,  Morten Berntsen | Nyhet

Som fersk bærprodusent er Ellen Hoel glad hun får en erfaren bærdyrker som mentor. Hun er en av 57 unge bønder som i hele 2018 får anledning til å utvikle seg i mentorordningen Bonde hjelper bonde.

Kontraktfestet: Gjennom mentorordningen i landbruket «Bonde hjelper bonde» er Ellen Hoel klar for å motta tips og råd fra den erfarne solbærdyrkeren Helge Hvoslef. FOTO: Morten Berntsen

Når skal plantene beskjæres? Når skal bærene plukkes? Hvordan bør jeg oppbevare bærene for best holdbarhet? Hvor skal jeg selge bæra mi? Som nystarta, ung bærprodusent er spørsmålene mange, og svarene tilsvarende få. Ellen Hoel har fått Helge Hvoslef, mangeårig solbærdyrker fra Ringsaker i Hedmark, som mentor i 2018. 

– Det er kjempefint å ha en erfaren bonde å drøfte ideer og dyrkingsteknikk med, sier Hoel. 

Hun dyrker bringebær, mais og sukkererter for sjølplukk og direktesalg fra gården på Skreia i Oppland. 

 

Ideutvikling

Erfaringsutvekslingen er forankret gjennom mentorordningen Bonde hjelper bonde, og deltakerne inngår skriftlige avtaler som formaliserer samarbeidet. Allerede før avtalen er underskrevet, har Ellen Hoel og Helge Hvoslef diskutert hva de skal se nærmere på gjennom året. 

– Helge har en produksjon som ligner min, og jeg kan kjenne igjen min egen drift i slik han driver sin solbærproduksjon, sier Hoel. 

– Det er en mosaikk av ideer hos Ellen. Det blir moro å ha mange baller i lufta, baller vi kan plukke ned i fellesskap, tilføyer Helge Hvoslef. 

Særlig er det én ting Ellen Hoel ønsker innspill og hjelp av en mentor til. 

– Jeg har brukt to år på å prøve og teste ut mange forskjellige ting på gården. Nå er det på tide å lande et konsept som jeg kan holde meg til. I tillegg har jeg behov for råd og veiledning når det gjelder dyrkingsteknikk, sier hun. 

 

Viktig kunnskapsoverføring

Mentorordningen er foreløpig en prøveordning over to år, finansiert over jordbruksavtalen, hvor Norsk Landbruksrådgiving har prosjektansvaret. Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag og Innovasjon Norge er også med i arbeidet. Prøveordningen omfatter Trøndelag, Oppland, Hedmark, Sogn og Fjordane og Agder. 

– Vi opplever mentorordningen som svært positiv og populær. Kvoten på femten deltakere er fylt opp i nesten alle regionene. Tilbakemeldingene fra fjorårets deltakere er positive, og de fleste melder tilbake at de har hatt godt utbytte, sier Mette Feten, prosjektleder i Norsk Landbruksrådgiving. 

Målet er at dette skal bli et varig tilbud i hele landet. 

 

LES MER: Lærer mer om ullen lidenskap

 

Flere møter

I løpet av avtaleperioden, som løper til utgangen av 2018, skal den unge bonden og mentoren gjennomføre minimum fem møter. I tillegg kan den unge gårdbrukeren ringe mentor når spørsmål dukker opp. Erfaringene fra forrige kull viser at en formalisering av avtalen fører til at telefonsamtaler ikke oppleves som mas. 

I forkant av møtene, oppfordres parene til å sette en agenda for hva som skal diskuteres eller gjennomgås. På den måten vil begge parter ha større faglig utbytte av samarbeidet. I tillegg til egen fagkunnskap anbefaler Mette Feten at mentorene bruker sitt nettverk. 

– Mentoren kan også være en døråpner for den unge bonden inn i et fagmiljø, sier Feten, som oppfordrer mentorene til å ta med de unge bøndene på fagmøter og markdager. 

 

Opplæring og oppfølging

Oppstartsmøtene for mentorordningen holdes helt i starten av året. På den måten kan tiden før vekstsesongen også brukes til erfaringsutveksling. 

En vesentlig del av opplegget på oppstartsmøtene er opplæring og forberedelse av mentorer. 

– Gjennom populære TV-serier har vi en oppfatning av hva en mentor er. Hos oss er ikke det en person som skal kontrollere og godkjenne, men snarere være en person som skal deler av sin klokskap og erfaring. Rådene skal den unge bonden betrakte som en gave, som vedkommende kan bruke etter eget ønske og egne vurderinger, forklarer prosjektlederen.  

Helge Hvoslef er sikker på at kunnskapsoverføringa kommer til å gå begge veier. 

– Som mentor må du være glad i formidling, og du må tenke gjennom egen praksis på en ny måte for å forklare hvorfor vi gjør ting som vi gjør. Jeg kommer til å lære mye selv, avslutter mentoren. 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.