Mer fleksibilitet for produksjonstilskudd

10.10.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

Landbruks-og matdepartementet har besluttet at søknadsfristene for produksjons- og avløsertilskudd skal praktiseres mer fleksibelt i 2018. Dette får betydning for flere grupper av søkere.

Mer fleksibel praktisering av frister for å søke produksjonstilskudd i 2018. Foto: Gerd Guren / NLR

Beslutningen innebærer at foretak kan levere del 2 av søknad om produksjon- og avløsertilskudd i opptil 14 dager etter søknadsfristen, altså fram til og med 29. oktober. Samtidig åpnes det for at foretak som ikke søkte innen 15. mars nå kan levere del 1 av søknaden innen 29. oktober.

Flere søkere har i år, av ulike årsaker, ikke sendt søknad om produksjons- og avløsertilskudd innen fristen 15. mars. Det ekstraordinære husdyrtilskuddet som ble avtalt i forbindelse med tørkeforhandlingene med jordbruket tar utgangspunkt i søkerdata fra mars 2018. Dette innebærer at enkelte bønder, i tillegg til å gå glipp av de ordinære produksjonstilskuddene som har frist 15. mars, heller ikke vil få tilskudd som er forhandlet frem som følge av tørken.

Departementet har besluttet å se på praktiseringen av søknadsfristene for produksjonstilskudd med sikte på å fremme forslag til endringer med virkning for søknadsåret 2019.

Inntil eventuelle endringer i regelverket er fastsatt har departementet bedt Landbruksdirektoratet om å praktisere søknadsfristene i 2018 mer fleksibelt, slik det også ble gjort i 2017. Les mer på Landbruksdirektoratets nettsider.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.