Bli med på vår nasjonale markdag i løk

25.05.2018 | Nyhet

Alle løkprodusenter i landet ønskes velkommen til markdag 5. juli på Toten. Det blir besøk i felt hos løkprodusenter og faglige innlegg. Middag og sosialt samvær på Toten Hotell, Sillongen. Påmeldingsfrist 14. juni.

Oppmøte kl 10:00 på Toten Hotell, Sillongvegen 149, 2846 Bøverbru. Toten Hotell ligger 1 time og 15 min fra Gardermoen i bil. Her parkeres bilene.

 

Bussen går fra Sillongen: 10:15 (mat og kaffe i bussen)


Besøk i løkfelt (med buss) hos:

Knut Moe

Ole Christian Hveem

Paul Taralrud

Toten Løkpakkeri as
og Balke Gård v/Odd og Ole Andreas Hveem

Lunsj på Viken 2 underveis

 

ca kl 17:15-18:15 Løksuppe/avslapning

ca kl 18:15-19:30: Faglig program på Sillongen

Innlegg fra COOP, Jan Rognstadbråten

  • Utvikling av løkkategorien i COOP
  • Forbrukertrender
  • Hypoteser på forbrukermønster og høyere forbruk

 

GPS v/Arvid Laksesvela

  • Hvordan GPS er med på å styre markedet av løk
  • Løkmarkedet sist sesong
  • Løkmarkedet framover

 

kl 20:00: Middag og sosialt samvær på Sillongen


Pris for deltakelse på markdagen: ca kr 300 for medlemmer i NLF, ca 450 kr for ikke-medlemmer

Middag: ca 400 kr


Pris for overnatting med frokost: 1095 for enkeltrom, 1350 for dobbeltrom – betales av den enkelte v/avreise

Påmelding innen 14. juni til gerd.guren@nlr.no , tlf 97119340 – gi beskjed om du skal delta på middag og overnatte. Gi beskjed hvis du har allergier eller er vegetar.

Alle løkdyrkere og andre tilknyttet norsk løkproduksjon ønskes velkommen!


Arrangør: Norsk Løkdyrkerforening og Norsk Landbruksrådgiving