Gode råd i tørre tider

24.07.2018 (Oppdatert: 20.12.2018) Morten Berntsen

Tørken har rammet Bjørn Sætren hardt i år. Han trenger en rådgiver som sier ting tydelig, og som viser ham mulighetene for å løse en utfordrende fôrsituasjon.

I en vanskelig fôrsituasjon har Bjørn Sætren (t.h.) kunnet søke råd hos Norsk Landbruksrådgiving. Grovfôrrådgiver Stein Jørgensen i NLR Innlandet har raskt gitt svar på hvilke muligheter som finnes for tørkeramma grovfôrprodusenter. FOTO: Morten Berntsen

– Slik situasjonen er nå, er det godt å ha en rådgiver som kan være med å ta avgjørelser, sier Bjørn Sætren. 

Han har vært bonde i 38 år, og aldri opplevd maken til tørke tidligere. 

 

Mange munner å mette

Sætren har 450 tonn melkekvote og 55 kyr i fjøset. For å berge besetningen gjennom vinteren, trenger han minimum 600 rundballer. 

– På førsteslåtten fikk jeg bare 40 prosent avling, og gjenveksten er nesten helt fraværende. Det betyr at jeg må finne andre fôrkilder til dyra, sier han. 

Løsningen finner han i kornåkeren. Bjørn Sætren er av de få melkeprodusentene som også dyrker korn, og han kan hente verdifulle fôrenheter i form av korngrønnfôr. 

– Mange er bekymret, og vi søker å gi råd som løser den vanskelige situasjonen på best mulig måte for den enkelte bonde, sier grovfôrrådgiver Stein Jørgensen i NLR Innlandet. 

– Det siste jeg ønsker er å å slakte ut dyr fra en besetning jeg har bygd opp gjennom 38 år, supplerer Sætren. 

 

Raskt svar

Bjørn Sætren tok selv initiativet til å samle en gjeng med bønder for å diskutere løsninger. NLR-rådgiveren var en naturlig part å ha med på møtet. 

– Vi fikk god hjelp fra NLR. Stein kom raskt med svar på hvilke muligheter vi har, sier Sætren. 

Bonden skal sammen med sine kollegaer berge store mengder med halm denne høsten. Dette skal de dele mellom seg, slik at skadene av tørken kan begrenses mest mulig. 

– Rådgivere som sier ting tydelig finner vi i NLR, avslutter Sætren. 

Kompetanse for framtida

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) består av ti regionale rådgivingsenheter med 330 rådgivere på 100 kontorsteder over hele landet. Til sammen gir vi råd om de fleste utfordringer bønder møter. NLR er bindeledd mellom forskningen og landbruket, og rådgir 29.000 medlemmer i å lage den gode, norske maten. NLR utvikler og leverer helhetlig, kunnskapsbasert og uavhengig rådgiving tilpasset landbrukets behov. Vår visjon er Kompetanse for framtida. Alle næringsdrivende i landbruket kan bli medlemmer. 

 

> Bli medlem!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.