Nordisk konferanse om HMS i landbruket: − Vi trenger mer kunnskap

25.09.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

Forskere fra hele verden innenfor sikkerhet og helse i landbruket var samlet ved Hurdalsjøen i Akershus, 11. - 13. september. Over 60 forskere fra 30 land deltok på konferansen som var et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving og Matmerk/KSL.

En del av programmet på HMS-konferansen foregikk på Klaseie gård i Eidsvoll. Her var det blant annet fokus på smittevern. Alle deltakerne fikk fullt smittevernutstyr før de ble sluset inn i fjøset. (Alle foto: Kari-Anne Aanerud)

Departementsråd i Landbruks- og matdepartementet, Leif Forsell, foretok den offisielle åpningen.

− Bonden bor og arbeider blant dyr, tungt utstyr, maskiner og familie. I tillegg er klima, vær og markedssituasjon faktorer som varierer og endrer ofte en travel hverdag for bonden. Alt dette er med på å sette krav til HMS og arbeidsmiljøet. Det er viktig for Landbruks- og matdepartementet at HMS i landbruket settes på dagsordenen, sa Forsell.

 

Mer nordisk samarbeid
Nestleder i Norges Bondelag, Frøydis Haugen, etterlyste mer forskning og utvikling på HMS i landbruket. Hun påpekte at de nordiske landene bør samarbeide mer på dette området.

− Vi trenger mer kunnskap. Bonden er den viktigste ressursen i landbruket. Bonden driver en bedrift, tar vare på ansatte, dyr, utstyr og jord. Og ofte på en gård som både er arbeidsplass og et hjem, sa Haugen.

− Vi ønsker alle å redusere antall uhell, skader og helseproblemer. Det er også viktig å få mer åpenhet rundt psykisk helsevern for bonden. De siste årene har vi sett en positiv utvikling. Antallet dødsulykker og uhell har gått ned. Dette må fortsette, og vi må jobbe kontinuerlig med å få antallet ned – helt til null, avsluttet Haugen

 

Like utfordringer i andre sektorer
Det finnes like problemstillinger innenfor HMS på mange sektorer. Industri, fiskeri og landbruk har arbeidsoppgaver som inneholder stor risiko og utfordringene er på mange områder like.

− Ofte blir forklaringen på personulykker «min feil, burde visst bedre», men dette er med på å ufarliggjøre og kanskje skjule hva som egentlig hendte. Vi må sette uhellet i sammenheng med den komplekse arbeidsplassen en bondegård er, sa Kari Kjestveit som er forsker ved NORCE – Norwegian Research Center.

Ny teknologi, bedre og kontinuerlig opplæring og gode kvalitetssystemer er bl.a. med på å minske ulykker og håndtere risikofaktorer bedre.

− KSL samler inn data på uhell og ulykker og den norske bonden er heldig som har et slikt system for å registrere og forebygge ulykker på gården, avsluttet Kjestveit.

HMS-konferansen gikk over tre dager, og første del var en statusgjennomgang av HMS-arbeidet i de nordiske landene. De neste dagene var fylt med et variert fagprogram og presentasjoner av forskning.

 

Nyttig gårdsbesøk
Onsdag var det gårdsbesøk hos Mina og Anders Klaseie på Klaseie gård i Eidsvoll.

Deltakerne fikk informasjon om gården, produksjonen og kjennskap til hvordan det er å være ung bonde i Norge. Deltakerne ble så delt inn i grupper og besøkte fire forskjellige stander med forskjellig hovedfokus.

En stand, med Halle Arnes og Linn Thorud i NLR, hadde fokus på traktor og transport av fôr. En annen stand hadde fokus på brann og brannforebygging.

Standen utenfor fjøset hadde fokus på NLRs tilbud om bedriftshelsetjeneste. Det er unikt i forhold til de landene som deltok, og fikk mye oppmerksomhet. På denne standen var det også fokus på smittevern. I forkant av gårdsbesøket hadde Mattilsynet en gjennomgang av utfordringene rundt smitte i Norge, og at vi har fokus på å stoppe mest mulig smitte på utsiden av gården og fjøset. Alle deltagerne fikk fullt smittevernutstyr før de ble sluset inn i fjøset. Inne i sauefjøset fortalte Anders Klaseie om det nybygde sauefjøset og dyrene, noe som var svært populært blant deltagerne.

NMAOHS 2018

Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving og KSL Matmerk arrangerte Nordic Meeting on Agricultural Occupational Health & Safety, NMAOHS 2018, på Hurdalsjøen Hotell i Akershus, 11. - 13. september. Konferansen favnet mange temaer knyttet til helse, miljø og sikkerhet i landbruket. Programmet omfattet presentasjoner i plenum, postersesjoner og gårdsbesøk.

 

> Se fullstendig program (pdf)

 

− Det er viktig for Landbruks- og matdepartementet at HMS i landbruket settes på dagsordenen, sa departementsråd Leif Forsell ved åpningen av konferansen.

 

− Vi trenger mer kunnskap. Bonden er den viktigste ressursen i landbruket. Bonden driver en bedrift, tar vare på ansatte, dyr, utstyr og jord. Og ofte på en gård som både er arbeidsplass og et hjem, sa nestleder i Norges Bondelag, Frøydis Haugen.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.