NLR Dynamisk Strategi er nyttig i arbeidet med å utvikle drifta

04.10.2018 (Oppdatert: 20.12.2018) Jan Ferstad

Sissel og Anders Nordlund gjennomførte sist vinter rådgivingsopplegget NLR Dynamisk Strategi med rådgiver Lars Kjuus i NLR Øst. Det omfatter en virksomhetsbeskrivelse og en plan med visjon, strategiske mål og tiltak for gården. Begge er veldig fornøyd og ser fram til videre oppfølging både innenfor økonomi og agronomi.

Rådgiver Lars Kjuus i NLR Øst er en nyttig sparringpartner for Sissel og Anders Nordlund i arbeidet med å stake ut kursen videre for drifta på gården. Gjennom NLR Dynamisk Strategi har de sammen laget en plan med visjoner, strategier og konkrete tiltak.

Sissel og Anders Nordlund har begge økonomiutdanning fra Ås og har hatt henholdsvis full jobb og heltidsverv utenfor gården i mange år. Sissel jobber nå fullt på Hvam videregående skole, og Anders driver gården med stor timeinnsats gjennom vekstsesongen. De har passert femti og har to barn midt i tenårene.

− Vi har kommet i en alder da vi har begynt å tenke mer på hva vi bruker tida på. Valg vi tar nå får også konsekvenser for neste generasjon. Vi prater en del om det, men ønsket å få inn noen utenfra som kunne hjelpe oss i vurderingene, sier Sissel. Tilbudet om NLR Dynamisk Strategi (DS) fra NLR Øst var derfor midt i blinken for dem.

− Vi investerte i potetlager for en del år siden. Det var et stort løft. Vi har brukt noen år på å konsolidere stillingen. Nå har vi en tiårshorisont igjen, sier Anders.

 

Utvikle uten å utvide

− Jeg ønsker mer fritid som jeg kan bruke til familie, venner og fritidsaktiviteter. Det ønsker jeg ikke å vente med i ti år, sier Anders. Han understreker at de ønsker å videreutvikle drifta, uten nødvendigvis å utvide produksjonen.

Sissel og Anders Nordlund ønsker å utvikle produksjonen uten nødvendigvis å utvide. I sin plan har de satt konkrete mål for antall dekar poteter og korn.

 

− Utvikle og utvide kan være to forskjellige ting. Vi ville se nærmere på hva vi tjener penger på og ikke, sier Anders. De kontaktet Lars Kjuus for å få hjelp til dette. Da han foreslo DS mente de det var et opplegg som kunne passe.

− Vi er veldig fornøyd med DS og med Lars som rådgiver. Han kan sette seg inn i situasjonen og er en fin sparringpartner, sier Anders.

− Det er en forutsetning at det er tillit – at kjemien stemmer. Det er bra å ha en rådgiver som kan stille de kritiske spørsmåla, men som du veit du kan stole på, sier Sissel. Siden mange av valgene som skal gjøres påvirker hele familien, er det anbefalt å alltid ha med partner på møtene med rådgiver i DS.

− Jeg har hatt stort utbytte av å være med i dialogen. Det er jo gøy når vi går inn i det, sier Sissel som mener at det er viktig å sette av nok tid til gjennomgangen.

− Det er også en bevisstgjøring i forhold til hverandre. En blir fort litt blind når en går i det samme hver dag, sier Anders.

DS-planen omfatter en visjon og strategiske mål som blir brutt ned i konkrete tiltak i en handlingsplan. Visjonen handler om ønsker familien har for å kunne få et godt liv. Strategiske mål omfatter for eksempel areal for ulike produksjoner, avlingsnivå og omsetning. 

 

Grunnlag for praktiske tiltak 

− Gjennomgangen og kartleggingen med DS gir en plattform for videre arbeid og tiltak. Nå ser vi på praktiske endringer i hverdagen. Det koker fort ned til hvordan vi organiserer drifta, sier Anders. Han mener at tilgang til kvalifisert arbeidskraft når det trengs kanskje er den største utfordringen.

Mens Anders var styreleder i Gartnerhallen hadde de en fast ansatt i fem år. Det er det ikke lenger grunnlag for. Nå er mye av arbeidet basert på innleid sesonghjelp og noe samarbeid med andre bønder i området.

− Det er lett å forstå at de fleste ønsker ordnet arbeidstid. I den produksjonen vi driver er ikke det lett å tilby, sier Anders. Resultatet er at han selv blir sittende for mange timer på traktoren, noe som lett går ut over mulighetene til å trene, og til syvende og sist helsa.

− Vi hadde et mål om tre uker ferie i sommer. Det ble tre langhelger, sier Anders.

− Ett av målene i planen er at Anders skal jobbe mindre og være mer «sjef», sier Lars. Derfor er det satt konkrete tall for antall arbeidstimer Anders skal sette inn i drifta. Å skaffe stabil og kompetent arbeidskraft er en viktig strategi for å oppnå det. 

− En av de viktigste egenskapene jeg har er trua på at det går seg til. Vi har et stort nettverk å spille på. Men vi er inne i en fase der vi må tenke nytt når det gjelder arbeidskraft og jobber videre med det. Vi har, og har hatt, bra folk som har gjort en god jobb, understreker Anders.

 

Mer effektiv potetproduksjon

− Slik vi har drevet har vi vært vant til å stå på mange timer. Nå har vi et klart mål om mindre egen arbeidsinnsats for å kunne frigjøre tid til andre ting, sier Sissel. Derfor har de satt et mål om å redusere potetarealet med 100 dekar til 450 dekar. Samtidig har de byttet ut en enrads høstemaskin med en ny torads.

Ett viktig mål i planen til Sissel og Anders Nordlund er å redusere antall timer i potetproduksjonen. Å bytte fra enrads til torads høstemaskin øker høstekapasiteten per time betraktelig. Å få på plass stabil, kompetent arbeidskraft på gården er også viktig for å nå dette målet.

 

Blant tiltakene ellers er forbedret lysgroing, bruk av CropSat for tilpasset gjødsling, system for vask og desinfisering av potetkasser, beising av settepoteter, hogging langs jordkanter m.m. De vil også se på muligheter for mer rasjonell jordarbeiding.

− Vi jobber mye med drenering. Her er flat og tørkesterk siltjord, såkalt Romeriksmjela. Det er gjerne kronår når andre har tørkeskade, men i år har vi fått merke det også, forteller Anders. De har ikke vanning. Det er det veldig sjelden behov for på den tørkesterke jorda.

− Selv i år har vi potetareal som gir 80-90 prosent av normalavling, mens andre arealer er nede i 30 prosent, forteller Anders som forventer en betydelig inntektssvikt på potetene i år.

 

Agronomi og økonomi

De vil nå jobbe videre med DS og se nærmere på tiltak i de ulike produksjonene.

− Det er fint å få både økonomiske og agronomiske råd. De henger ofte sammen, sier Anders. Han syns det er bra å ha noen å tenke høyt sammen med og å diskutere beslutninger med.

− Det åpner seg mange muligheter når vi begynner å se på det, sier Sissel. Hun mener det er viktig at de som gardbrukere har eierskap til planen.

− Dette er vår strategi. Det er viktig å være sammen om ting – ha fokus på vi-følelsen, sier Sissel. Hun synes det er nyttig at rådgiver er med i diskusjonen for å utfordre litt og komme med innspill

− Det er viktig være litt ydmyk og endringsvillig. En må være åpen for å kunne lære noe nytt, og gjøre ting på andre måter, sier Anders. Lars understreker at i en sånn prosess må en unngå å være «verdensmestere», dvs. å mene at en kan alt fra før.

 

Videre oppfølging

− Vi gjør en evaluering etter ett år. Da går vi gjennom planen sammen og ser på hvilke tiltak som er gjennomført og ikke, samt hvorfor de i tilfelle ikke er gjennomført. Så lager vi ny plan for neste år. Det er dette som gjør det til en dynamisk strategi, sier Lars.

− Det blir en viktig øvelse. Forutsetninger endrer seg gjennom året. I år har blant annet endringer i tilgjengelig sesongarbeidskraft, og den ekstreme tørken, bidratt til endrede forutsetninger, sier Anders som også merker at ryggen er preget av vel mye traktorkjøring etter helgas halmberging.

 

Artikkelen står på trykk i Grønt i fokus nr. 3-2018

Sissel og Anders Nordlund, Granmo gård, Vormsund i Akershus

 • Tok over drifta i 1992
 • 530 dekar egen jord
 • 1100 dekar leid jord
 • 1100 dekar korn
 • 550 dekar potet til industri og konsum
 • Produserer totalt rundt 2000 tonn poteter, alt går gjennom Gartnerhallen
 • Potet hvert tredje år med to kornår i mellom

 

NLR Dynamisk Strategi

 • Tilbud innenfor økonomisk rådgiving som gir oversikt over virksomheten og ressursene på gården.
 • Aktuelt ved endringer i drifta, investeringer eller eierskifte.
 • Prosess som resulterer i klare mål for utvikling av gården. 
 • Konkrete tiltak som skal bidra til å nå målene.
 • Spesialutviklet verktøy gir oversikt og tilpasning av mål, strategier og tiltak.
 • Målet er økt velferd på gården gjennom bedre lønnsomhet og/eller forbedringer som er viktig for brukerfamilien, samt økt motivasjon og inspirasjon.
 • Tiltakene kan variere fra fullt skifte av driftsform til produksjonsrådgiving for driftsomlegginger eller mer hverdagslige rutineendringer.
 • Omfatter to møter mellom bondepar og rådgiver med arbeid før, mellom og etter møtene. 
 • Tidsavgrensa til maks ett år og inntil 15 timer rådgiving.
 • I forlengelsen kommer for eksempel prosjektering av driftsbygninger, utarbeidelse av driftsplaner eller agronomisk rådgiving.

 

> Les mer om NLR Dynamisk strategi

 

> Kontakt din rådgivingsenhet for mer informasjon

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.