Ny nasjonal økomelk-konferanse

31.10.2018 (Oppdatert: 16.11.2018) | Nyhet

Foregangsfylket for økologisk melk og kjøtt, Norsk Landbruksrådgiving (NLR), TINE, NIBIO og Fylkesmannen i Trøndelag inviterer til økomelk-konferanse på Scandic Hell, Stjørdal, 6. - 7. februar 2019.

Den forrige Økomelk-konferansen i 2017 samlet over hundre deltakere og ble en stor suksess. Tida er inne til å på nytt samles for å få kunnskapspåfyll og dele erfaringer. (Foto: Eva Pauline Hedegart)

Hovedtema for konferansen:

  • Økonomi
  • Klima og miljø
  • Husdyrgjødselhåndtering
  • Kalvehelse og dyrevelferd
  • Proteinfôr fra egen gård

−  Det blir foredragsholdere fra inn- og utland, fra forskning så vel som rådgiving og praksis, sier leder i arrangementskomiteen Elin Halvorsen Sikkeland i NLR Trøndelag.

Målgruppa er bønder, rådgivere og andre som er opptatt av økologisk melkeproduksjon.

− Vi håper på to dager med gode faginnlegg, innspill og diskusjoner. Det settes av tid til spørsmål og diskusjon, sier Sikkeland. Dette blir avslutningskonferanse for Foregangsfylke-prosjektet som har pågått siden 2009. Fra neste år går det over i en ny fase når ansvaret blir overført fra Fylkesmannen til NLR.

Foreløpig program er klart og påmeldingen åpner snart. Sett av dagene allerede nå! 

Kontaktperson: Elin Halvorsen Sikkeland, NLR Trøndelag, 97 67 02 65, elin.sikkeland@nlr.no

 Foreløpig program

Dag 1 - onsdag 6. februar

09.30

Registrering, kaffe/te

10.00

Åpning

Ordstyrer: Anstein Lyngstad, Fylkesmannen i Trøndelag

10.20

Økonomi i økomelkproduksjonen

10.20

Lønnsomhet i økologisk melkeproduksjon, Bjørn Gunnar Hansen, Tine

11.00

Best case økomelk Trøndelag, Ellen Syrstad, Tine, og Elin Torbjørnsen, NLR Trøndelag

11.30

Hva gjør jeg for å komme på toppen av best-case-pallen? Inger Lise Ingdal, gårdbruker, Lensvik

12.00

Lunsj

13.00

Økomelka en spydspiss i klimaarbeidet i norsk landbruk?

Ordstyrer: Bjørn Gunnar Hansen, Tine

13.00

Miljø- og klimavennlig melkeproduksjon, Sissel Hansen, NORSØK

13.35

Klimasmart landbruk

14.10

Plastbruk i økologisk landbruk - ei miljøutfordring? Astrid Johansen, NLR Trøndelag

14.35

En gårdbruker med bevisste klimavalg

15.00

Kaffe/forfriskninger

15.30

Husdyrgjødselhåndtering

Ordstyrer: Bjørn Gunnar Hansen, Tine

15.30

Husdyrgjødselhåndtering i økologisk grasproduksjon, Lena Rohde, RISE Jordbruk och livsmedel, Sverige

16.10

Økonomi og spredemetoder for husdyrgjødsel, Bård Oliver Gjellestad, NLR Rogaland

16.45

Fra uhåndterbar talle til kompost med ulike redskap, Mari Hage Landsverk, NLR Østafjells

17.20

Mine valg rundt husdyrgjødselhåndtering og vekstskifte, Torbjørn Støre, gårdbruker, Skogn

 

Dag 2 - torsdag 7. februar

08.30

Kalvehelse

Ordstyrer: Ragnhild Borchsenius, NLR

08.30

En god start er viktig! Kolbjørn Nybø, Tine

09.05

Kalven vår viktigste ressurs, Kristian Ellingsen-Dalskau, Veterinærinstituttet

09.40

NORSØK-prosjektet Ku og kalv

09.50

Pause

10.20

Kalvehelse på Jønsberg videregående skole - ei vedvarende utfordring?

10.55

Framtidsløsninger og regelverksutfordringer

Ordstyrer: Ragnhild Borchsenius, NLR

10.55

Ulike gjødselslag fra storsamfunnet - biorest, slam? Anne Grete Rostad, Fylkesmannen i Trøndelag

11.30

Lunsj

12.30

Proteinfôr fra egen gård

Ordstyrer: Ragnhild Borchsenius, NLR

12.30

Utnytting av lokale proteinvekster i melkeproduksjonen, Elisabet Nadeau, SLU, Skara, Sverige

13.05

Dyrkingspotensialet for rybs, raps, erter og åkerbønner, Wendy Waalen, NIBIO Apelsvoll

13.40

Enga som proteinressurs, Håvard Steinshamn, NIBIO Tingvoll

14.15

Egenprodusert protein fra Østfold og fra egen gård, Tor Jacob Solberg, gårdbruker, Skiptvedt

14.40

Inspirerende ord med på veien hjem, Ola Johansen, inspirasjonsbonde, Pasvik

14.50

Avsluttende oppsummering, spørsmål og vel hjemFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.