Søren Ilsøe på inspirasjonsturne

08.06.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

Søren Ilsøe, dansk landmand og forkjemper for plogfri dyrking, vekstskifte og fagvekster, har vært på turne i Norge i regi av NLR

Søren Ilsøe forklarer avlingskurver ved bruk av fangvekster

Denne uka var Søren Ilsøe på turne i Norge invitert av NLR. han var i NLR Østafjells mandag 4.juni, i NLR Øst tirsdag 5.juni og i NLR Innlandet onsdag 6.juni. Søren er gårdbruker, planteavlskonsulent og nestleder i Foreningen for Redusert Jordarbeiding i Danmark, og han er en dyktig fagmann og inspirasjonsbonde.

På fagmøtet på Holstad i regi av NLR Øst tirsdag kveld fikk over 40 frammøtte et gnistrende engasjert foredrag om Conservation Agriculture, der Søren fortalte om sine erfaringer med direktsåing, et godt vekstskifte og bruk av fangvekster (mellomvekster). Mange av hans erfaringer fra Sjælland er overførbare til norske forhold, selv om veksttida her er kortere, noe som gjør muligheten for å utnytte fordelene med fangvekster noe mer begrenset.

I Conservation Agriculture er resultatet avhengig av at den reduserte jordarbeidingen kombineres med et grønt plantedekke så stor del av året som mulig. Samtidig er vekstskifte nødvendig for å ha mulighet til å bekjempe ugras og sjukdommer på en optimal måte. Søren Ilsøe bruker regelmessig glyfosat mot ugras, men ikke i voksende åker. Et godt vekstskifte mellom korn, raps og åkerbønner er med på å utnytte næringen i jorda, samt å sikre effekt på jordstrukturen, på grunn av at de ulike vekstslagene har forskjellig rotsystem. Fangvekstblandingen med honningurt, bokhvete, vikke, kløver og oljereddik bidrar også til et stort biologisk mangfold og at Mychorriza soppene i jorda får gode vekstvilkår.

Conservation Agriculture

Globalt har det de siste årene utviklet seg en dyrkingsmetode basert på redusert jordbearbeiding og bruk av fangvekster, kalt Conservation Agriculture (CA). Dette er et system hvor man jordarbeider minst mulig og benytter fangvekster til biologisk jordløsning og binding av overskytende næringsstoffer. Vekstskifte er sterkt i fokus og man tilstreber grønt plantedekke så mye som mulig av året. Systemet benyttes i både økologisk og konvensjonell sammenheng. I Danmark har bonden og rådgiveren Søren Ilsøe brukt systemet på sine 2650 daa. Han mener selv at han binder ca 100 kg karbondioksid per daa og år med dette systemet. I tillegg sparer han 75 % av dieselkostnadene i forhold til et system med pløying. Han har redusert maskinkostnadene med 35 %, og redusert plantevernbruken betraktelig. Nyttedyr og meitemark ser også ut til å trives godt i dette systemet.
CA er et system som FAO ønsker å satse på fremover, men det er lite utprøvd i Norge. CA har et stort potensiale for karbonbinding, samtidig som det er positivt for biologisk mangfold, gjødselbruk, vannhusholdning og jordstruktur.  


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.