Tett liggeareal til økologisk sau

10.01.2018 (Oppdatert: 11.01.2018) ,  Morten Berntsen | Nyhet

Norsk senter for økologisk landbruk, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving, Norsk Sau og Geit og Debio, har utarbeidet praktiske og økonomisk gjennomførbare løsninger som kan motivere til å fortsette med økologisk saueproduksjon.

Økologisk sau har krav om tett liggeareal. Nye veiledere fokuserer på gjennomførbare løsninger for å tilfredsstille de nye kravene. Illustrasjonsfoto: Morten Berntsen

Rapporten fokuserer på praktiske løsninger for å tilfredsstille kravet i EU-regelverket om tett liggeareal på minst 0,75 kvadratmeter av 1,5 kvadratmeter per sau i økologisk produksjon. 

– Bygningsrådgivere i Norsk Landbruksrådgiving har vært på befaring hos utvalgte økologiske sauebesetninger for å utarbeide tegninger og kostnadsoverslag for seks ulike eksempelfjøs, sier Kjersti Berge, prosjektleder i Norsk Landbruksrådgiving (NLR), som selv har sittet i styringsgruppa for prosjektet. 

Økologiske saueprodusenter som må tilpasse seg det nye regelverket, finner hjelp i Norsk Landbruksrådgiving. 

– NLR Økologisk tilbyr gratis førstevurdering (ØFR) til økologiske saueprodusenter som må gjøre tilpasninger i driftsopplegget. I tillegg har vi tilbud om oppfølging gjennom NLR Økologisk Rådgivingsavtale til kr. 250,- per time, informerer Berge. 

 

I hovedsak to løsninger

Rapporten konkluderer med at man har to hovedalternativ til løsninger for å tilfredsstille kravet om tett liggeunderlag. Enten kan man lage liggepaller av tre med eller uten gummimatte, eller talle/djupstrø av flis eller halm. 

– En undersøkelse gjennomført av Debio blant 579 økologiske saueprodusenter viser at 37 prosent må foreta endringer i driftsbygningen for å tilfredsstille endringene i regelverket. Vi håper at rapporten og eksempelfjøsene kan være til inspirasjon, sier Berge. 

 

Les rapporten: Tett liggeareal til økologisk sau - Praktiske fjøsløsninger

 

Byggrådgivere bistår

NLR tilbyr uavhengig rådgiving, planlegging og prosjektering av landbruksbygg over hele landet, og tilbyr en rekke tjenester uten bindinger til noen leverandører. Dette omfatter søknad om byggetillatelse, planlegging, prosjektering, innhenting av anbud, administrasjon og byggeledelse. 

– Vi er en nøytral part uten salgsinteresse. Det gjør oss unike i dette markedet, sier Per Olav Skjølberg, fagkoordinator landbruksbygg i NLR. 

> Her finner du din bygningsrådgiver 

Faktaark med eksempler på løsninger som gir tett liggeunderlag

Faktaark 1

Fjøs til 220 økologisk vinterfôra sau (Trøndelag)

 

Faktaark 2

Fjøs til 60 økologisk vinterfôra sau (Agder)

 

Faktaark 3

Fjøs til 54 økologisk vinterfôra sau (Møre og Romsdal)

 

Faktaark 4

Fjøs til 110 økologiske vinterfôra sau (Oppland)

 

Faktaark 5

Fjøs til 280 økologiske vinterfôra sau (Hedmark)

 

Faktaark 6

Fjøs til 52 økologisk vinterfôra sau (Rogaland) Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.