NLR bistår i tørken

04.07.2018 (Oppdatert: 27.08.2018) ,  Christian Lund | Nyhet

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) tilbyr ulike former for rådgiving i en vanskelig situasjon. Vi bistår også med formidling av halm og grovfôr. Det er betydelige tørkeskader i store deler av Sør-Norge, særlig på Øst- og Sørlandet, men det er også betydelige avlingsreduksjoner på Vestlandet.

Alle kornprodusenter oppfordres om å ta vare på det som måtte være av halm. Regionene i NLR bistår med formidling av grovfôr og halm. Kontakt din NLR-rådgiver for råd og hjelp! (Foto: Svein Skøien)

NLR tilbyr rådgiving i forbindelse med høsting og eventuell resåing, og våre rådgivere bidrar også med rådgiving rundt praktiske tiltak og planlegging.

Vi bidrar med å få ut informasjon om viktigheten av å ta vare på halm, frøhalm og eventuelle rester fra grønnsaksproduksjon og lignende, som kan brukes til fôr.

 

Samordnet innsats

I en situasjon med vedvarende tørke i flere måneder er samordning og dialog mellom aktørene viktig for å finne gode felles løsninger og områder for samarbeid. NLR deltar derfor i samordningsmøter med Felleskjøpet Agri, Tine, Nortura, Bondelaget og Småbrukarlaget.

 

Formidling av grovfôr og halm

Formidling av grovfôr og halm er ett tiltak for å bidra til å løse fôrmangelen. Regionale rådgivingsenheter i NLR har opplegg for å koble produsenter og kjøpere av grovfôr. De kan også bistå med grovfôranalyser og prisfastsettelse.

 

HMS-rådgiving

Med store utfordringer og personlig belastning for mange produsenter er det viktig å ha et tilbud om mer enn faglig bistand. NLR tilbyr derfor HMS-tjenester overfor produsenter som møter vanskeligheter.  

Kontakt din NLR-rådgiver!

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.