NLR bistår etter tørkeåret

04.07.2018 (Oppdatert: 20.12.2018) Christian Lund

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) tilbyr ulike former for rådgiving etter en vanskelig vekstsesong. Her finner du mange artikler om temaet. Vi bistår også med formidling av halm og grovfôr.

I år har det vært berget rekordmye halm til fôr. Regionene i NLR bistår med formidling av grovfôr og halm. Kontakt din NLR-rådgiver for råd og hjelp! (Foto: Asmund Langeland)

NLR tilbyr rådgiving omkring praktiske tiltak og planlegging etter tørkesommeren. Vi bidrar også med info om bruk av halm, frøhalm og eventuelle rester fra grønnsaksproduksjon og lignende, til fôr.

 

Samordnet innsats

I en situasjon med vedvarende tørke i flere måneder har samordning og dialog mellom aktørene vært viktig for å finne gode felles løsninger og områder for samarbeid. NLR deltar derfor i samordningsmøter med Felleskjøpet, Tine, Nortura, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 

Formidling av grovfôr og halm

Formidling av grovfôr og halm er ett tiltak for å bidra til å løse fôrmangelen. Regionale rådgivingsenheter i NLR har opplegg for å koble produsenter og kjøpere av grovfôr. De kan også bistå med grovfôranalyser og prisfastsettelse.

 

HMS-rådgiving

Med store utfordringer og personlig belastning for mange produsenter er det viktig å ha et tilbud om mer enn faglig bistand. NLR tilbyr derfor HMS-tjenester overfor produsenter som møter vanskeligheter.  

Kontakt din NLR-rådgiver!

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.