Tørke og avlingssituasjonen i Sør-Norge

10.06.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

Det er nå svært tørt etter nesten en måned uten regn på Øst, Sør- og Vestlandet. Noen steder har fått kraftige regnbyger i helga, men for de fleste er det kommet for lite nedbør til at det monner.

Nedenfor er det gjengitt en kort oppsummering av situasjonen

  • Gras/grovfôr: Mye av førsteslåtten er tatt. Det er klart for slått helt opp til 500-600 meter. Plantene er tørkestressa og skyting er framskynda. Det meldes om mindre avling enn normalt med store variasjoner. 40-80% av normal førsteslått i antall rundballer/volum, men antakelig høyere tst% enn vanlig. Tendens til at ung eng gir best avling. Det må nedbør til for å få i gang gjenveksten. Mange har minimalt med fôr fra i fjor og fått liten førsteslått. Viktig å ha fokus på å ta ut avling i resten av sesongen der det er mulig for å avhjelpe situasjonen både for seg selv og med tanke på salg til andre med behov. Riktig gjødsling, er det arealer som burde vært brukt til ettårige vekster mm? Ta kontakt med din rådgiver!
  • Høstkorn: Utgjør en liten del av kornarealet i år. Kvaliteten på disse åkrene er veldig variert. Best står tidlig sådde åkre i de sørligste områdene i Østfold. Åker som var tynn fra våren av har ikke busket seg som forventet, noe er tatt opp og sådd med vårkorn. Høstkornet har et bedre rotsystem som har tilgang på mere vann, men vannforbruket i høstkornet er stort og varmen driver høstkornet svært raskt fram og vi ser tendenser til at buskingsskudd visner.
  • Vårkorn: Store forskjeller nå etter en uke til uten nedbør. Vårkorn på tørkesterk jord står overraskende bra, men er stresset av varmen/tørken. Mye av såkornet på leirjord ligger fortsatt uspirt og det er altfor mange bare leirjorder å se. På lettere jord har kornet som var greit etablert begynt å svi ned. Vårkornet drives også raskt fram og buskingen er begrenset. Ved fortsatt tørke vil mange planter sette nye buskingsskudd når nedbøren kommer, og vi får flere generasjoner og ujevn modning. Utsiktene for kornavlingene er derfor ikke så bra akkurat nå.
  • I områder hvor det er anlagt vanningsanlegg går disse for fullt, men kornet må ofte prioriteres bak andre vekster. Tørt varmt vær gir liten utvikling av soppsjukdommer, men gir gode forhold for skadeinsekter. Vekstregulering av kornet frarådes. Det er observert mye spiring av hønsehirse der de er frø tilstede. Viktig at både de som tidligere har registrert dette ugraset og de som ikke er kjent med at de har det, er observante. Tiltak er luking ved moderate mengder eller plantevernmiddel unntatt i havre.
  • Grønnsaker: Samme situasjon som forrige uke. En stor del av grønnsakprodusentene har vanning, men ikke alle. En del leiejord har ikke vanningsmulighet, og det er områder som normalt har nok nedbør/tørkesterk jord som nå kan få vanskeligheter. For enkelte produkter som tidligkål, salat mm. gjør den høye temperaturen at plantene har grodd raskt og avlinga er tidlig klar for markedet.
  • For de som har vanningsanlegg er det også flere utfordringer, og det er viktig å tenke gjennom hvordan man skal nytte vannet på riktigst måte. Noen har ubegrenset med vann og stor kapasitet på utstyret. Det er viktig at man utnytter kapasiteten. Samtidig er det viktig å få tak i nok hjelp. Det er ikke mulig å klare flytting av vanningsutstyret alene hele døgnet, døgn etter døgn!
  • Videre er det mange med vanningsanlegg som har en begrenset teknisk kapasitet eller vannkilde, dammen går tom på et tidspunkt. Svært viktig å rasjonere slik at de vekstene som representerer størst verdi kan vannes helt fram, og det kan være riktigere å «droppe» noen arealer enn å vanne alt til et punkt og deretter blir alt ødelagt fordi vannkilden er tom.
  • Stor forskjell i utfordring fra bruk til bruk i slike situasjoner. Se hverandre som kollegaer og hjelp hverandre så langt som mulig er svært viktig.
  • Frukt og bær: Også her vanningsbehov, men mange har vanning. Den høye temperaturen gir rask vekst i for eksempel jordbær. Høsting er i gang flere steder. Utfordring for mange at plukkerne ikke er bestilt for så tidlig sesongstart, og dermed ikke har kommet enda. Det forventes kort sesong med mye bær ferdig på engang med de følgende dette har for pris hvis ikke været endrer seg.
  • Potet: De tidligste produksjonene med vanning har kommet langt. Tidlig høsting. Fine våronnforhold ellers, men vannbehovet nærmer seg raskt.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.