Antall dødsulykker går ned

09.01.2018 (Oppdatert: 11.01.2018) ,  Morten Berntsen | Nyhet

I 2017 var det kun tre dødsulykker i landbruket, viser en rapport fra Arbeidstilsynet. – Selv om alle er én for mye, viser det at målrettet innsats og arbeid med HMS på gården nytter, sier Halle Arnes.

Med fokus på helse, miljø og sikkerhet kan ulykker forebygges. FOTO: Therese Talmo-Rønn

En gjennomgang av rapporten viser at én person ble stanget i hjel av en okse, én mistet kontrollen over skogsmaskina, mens den siste fikk flere 500 kilos kornsekker over seg ved flytting av en stabel. I realiteten er det bare to dødsfall som direkte kan knyttes til landbruket, siden sistnevnte var ansatt hos vareleverandør. 

Den historiske statistikken viser at antall dødsfall i landbruket har gått ned de siste årene.

 

Figur 1: Antall arbeidsskadedødsfall for perioden 2011 til 2017 for jordbruk, skogbruk og fiske. Kilde: Arbeidstilsynet. 

 

– Det er flere faktorer som påvirker ulykkestallet i landbruket, men vi vet at målretta innsats og arbeid med HMS på gården nytter. Her er samarbeidet med faglagene, forsikringsbransjen og KSL essensielt, sier Halle Arnes, fagkoordinator HMS i Norsk Landbruksrådgiving (NLR). 

 

Stor og viktig aktivitet

Han viser til stor aktivitet innen fagområdet i året som har gått. I løpet av 2017 har HMS-rådgiverne i NLR utført 1950 HMS-besøk. Her driver rådgiverne oppsøkende virksomhet til medlemmene, og hvert tredje år får bonden besøk på gården. Hovedfokuset ved et HMS-besøk er en vernerunde, hvor rådgiveren og bonden ser på faremomenter i gårdsdrifta i fellesskap. 

– Man ser seg gjerne blind på ting man omgir seg med hver dag. Derfor er det godt å få en rådgiver som har et trent blikk til å ta en gjennomgang av gården. I tillegg blir det gjerne en prat om hvordan det er å være bonde og hvordan man opplever arbeidspresset, sier Arnes. 

Et HMS-besøk resulterer gjerne i at det utarbeides en tiltaksplan for å bedre sikkerheten til bonden og eventuelt ansatte. 

– Ofte kan det dreie seg om for eksempel å sikre rekkverket på låvebrua, påse at viktig verneutstyr er på plass og andre tiltak som forebygger at ulykker oppstår. I løpet av 2017 kan vi si at HMS-besøkene har ført til at 6000 tiltak har blitt initiert, supplerer fagkoordinatoren. 

 

LES MER: Lønnsomt å investere i helsa

 

Viktig forebygging

Å være bonde kan være et ensomt yrke med stort arbeidspress, med lite eller ingen fritid. HMS-rådgiverne kan være gode sparringspartner for bønder som sliter i hverdagen. Gjennom kriseforebygging og hjelp til bønder, har rådgiverne avverget flere potensielle tragedier. 

– Anslagsvis kan vi si at 40 saker i verste fall kunne endt med tragedie dersom det ikke hadde blitt satt i verk tiltak, sier Arnes. 

– Gjennom den allsidige HMS-jobbingen med blant annet samlinger og kurs, har HMS-rådgiverne i NLR nådd ut til over femten tusen bønder i løpet av 2015, avslutter Halle Arnes. 

 

LES MER: Mer snakk om ulykker kan redusere landbrukets skadestatistikkFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.