NLR bidrar til Veksttorget i Nationen

17.04.2018 (Oppdatert: 20.12.2018)

Rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving er skribenter og fotografer til Veksttorget i Nationen. Vi tar tempen på vekstsesongen over hele landet.

Selv om vi skriver april, er det langt til våren flere steder i landet. Her fra Kvæfjord i Sør-Troms. Foto: Ingrid Myrstad.

Denne spalta gir en unik mulighet til å følge utviklingen og dagsaktuelle utfordringer i landbruks-Norge. 

 

Troms og Finnmark

Ingrid Myrstad, rådgiver NLR Nord Norge

Vi spår sein vår!

Det ligger fremdeles mye snø både i Troms og Finnmark. 

Store deler av vinteren har vært svært kald med lite nedbør og på snøfattige områder forventes svært dyp tele. 

Det meldes om isdanning enkelte steder, men det er enda for tidlig å si noe om hva dette vil bety med tanke på overvintring av graset. Vi er også spent på hvordan jordbær og bringebær har klart vinteren. Vi krysser fingre og håper det beste. 

I veksthus er det forsiktig oppstart med såing av grønnsaker og det er snart tid for å legge potet til groing. 

Det er lite vårtegn å se, men snøfrie veier og drypping fra tak er en god begynnelse. Tjelden er rapportert ankommet Nord-Norge og dagene blir stadig lengre og lysere.

 

Nordland

Knut Alsaker, rådgiver NLR Nord Norge


Våren kommer, men når?

Vinteren holder fortsatt taket i Nordland. Mye snø og dyp tele. I sør begynner jorda nærmest sjøen å bli snø og isfri.

Det er stor usikkerheten på hvordan overvintringen blir i år. Mye is og snø øker faren for overvintringskader. God herding i fjor høst og snø oppå isen gir håp om at enga klarer seg selv om sola nå skinner. Noen hjelper til med snø og issmeltingen ved å kjøre på kalk eller grus for å få mer fart.

Poteter er satt til groing, gjødsel og såfrø er kommet hjem på gården. Husdyrgjødsellagrene er fulle og mange kjøre til naboer som har ledig plass.

Blåveis og hestehov titter frem, trekkfuglene kommer. Gåsa har allerede begynt beitinga på enga.  Sjura har startet bygging av reir og skal vi stole på ho så blir det er varm sommer.

 

Trøndelag

Anders Eggen, rådgiver NLR Trøndelag


Tidlig påske, sein vår i Trøndelag

Etter ei flott påske i Trøndelag, som store deler av Sør-Norge, har vi hatt en kjølig værtype til nå. Dette ser ut til å forandre seg denne uka. Det er imidlertid kaldt, jordtemperaturen er fremdeles altfor lav til at det er noe aktivitet i jorda. Det er også altfor fuktig til å begynne med jordarbeiding, så det er svært viktig å smøre seg med tålmodighet enda og vente. Men når er jorda lagelig? Det enkleste og beste hjelpemidlet for å se på dette er en spade. Ta med deg spaden ut på jorda og grav deg ned 20 cm. Snu jordklumpen, og se om jorda smuldrer (jorda er løs) når du klemmer på klumpen. Dersom jorda former seg til en ball når du klemmer på klumpen er jorda for blaut for jordarbeiding. Pass på å ha godt hjulutstyr og lavt lufttrykk, og tenk på jordstruktur og husdyra vi har i jordprofilet vårt før du kjører utpå jorda di i vår.
God våronn!

 

Møre og Romsdal

Aksel Døving, rådgiver Landbruk Nordvest


Vårsola i bakkane blenkjer... 

Det har vore ein gammaldags vinter med etter måten mykje snø og kulde. Mange stader kom snøen tidleg i november og ligg framleis. Nede ved sjøen har det vore lite snø, men ein skal ikkje langt opp før det ligg mykje snø endå. Der det er lite snø er det mykje tele og omvendt. Med tele i jorda tek det si tid før graset vert grønt, men hjorten har kome ned på bøane allereie. Sjølv om det er fint ver, lange dagar og mildare i lufta må nok dei fleste vente lenge med våronna endå. Derimot er lamminga i gang, og mange driv med vedhogst og andre med frukttreskjering. Stabilt snødekke om vinteren er bra, men mange stader er det is som kan gi risiko for isbrann. Då lønner det seg å strø ut sand, mold eller mørk kalk som kan tine luftehol i isen.

 

Vestlandet

Torleif Bakke Haavik, rådgjevar NLR Vest


Landskap i brunt og grønt

Vinteren som ligg bak oss har vore langdryg. Kringom står breiddfulle gjødselkummar og lengtar etter avspenning. Når er det frostfritt? Somme er i gong, og har forgylla bakken med ei hinne av graseliksir. Hjorten si fine nase varar det og veit at han snart får selskap av stabbande småfe og siglande naut, der han i vinter fekk vandra i fred.  

So langt er det ikkje noko som tyder på omfattande vindeterskade på eng. Veksling mellom nattefrost og solfylte dagar kan likevel vera ei utfordring. Våronna er forseinka med fleire veker, og det spøkar for tidlegpotetene. Men no har det snudd. Våren er komen! 

Lamsjuke søyer ligg i desse dagar og strevar. Om ikkje lenge er dei her; dansande lam i eit landskap i brunt og grønt.   

 

 

Sør-Vestlandet

Annlaug Fludal, rådgjevar NLR Rogaland


Fulle gjødsellager

Det var ikkje rette året for sein vår. Gjødsellager er fulle og fôrlager er tomme etter ein våt og vanskeleg sesong i fjor.  Snøen ligg ennå på fjellgardar og det har vore frost og snøfall i låglandet eit stykke ut i april, men nå kom endeleg varmen. Langtidsmeldingane lovar «sommar» så langt ein kan sjå. Det er heller ikkje meldt nedbør. Varme og rask vekst i beitene gir sparte kostnader og lettar arbeidet for sauebøndene som har ein travel månad framfor seg.

Det har vore ein tørr vår. Mange har nytta kuldeperiodane til reparasjon av grøfter. Graset har truleg tålt vinteren greitt, men det er håp om at potetknollar har frôse. I milde vintrar kan potetspirer bli eit ugras i neste kultur og i haust blei heile åkrar ståande på grunn av vanskelege hausteforhold. Tidlegprodusentane er godt i rute med potet og grønsaker og mange kulturar er i jorda allereie.

 

Østlandet

Bjørn Inge Rostad, rådgiver NLR Øst


Bart i sør, fortsatt mye snø i nord

Etter er en vinter med variabel snømengde er det nå bart i sørlige områder, men fortsatt mye snø i indre strøk av Østlandet. Det har vært til nå en kjølig vår og det er lite vekst i høstsådde vekster og i eng.  Både høstkornet og høstrapsen ser ut til å ha klart seg gjennom vinteren.   Mange vil allikevel vurdere å så om deler av eller hele arealet med høstkorn. Dette grunnet dårlig og ujamn etablering i fjor høst etter mye nedbør etter såing.  Den første gulrota ble sådd under plast 3 april i Rygge. Kålplanting, mere gulrot såing og setting av poteter under plast står nå for tur. Får vi nå en varmere periode, telen slipper og det blir kjørbart vil mange ut å gjødsle høstkorn og eng.

 

 

 

 

Følg våronna på instagram

NLR følger våronna over hele landet på vår instagramkonto @landbruksraadgiving. Tagg oss og #hurraforvåronn, så kan det hende vi deler vårøyeblikkene dine.

Fortsatt litt småhvitt i bakkehøyde på Innlandet. Men disse nyklipte vet å sette pris på uteliv og smeltetemperaturer. Foto: Morten Berntsen - NLR Innlandet

 

Litt lenger til snøen slipper nordpå. Vår innsender forteller: For oss som er utålmodig og synes vår herre er sein med våren, spres det np svartkalk etter gode faglige råd fra flinke rådgivere i NLR. Foto: Andreas Helskog - Steigen

 

Rogalandsbonden konkluderer fra møkkasprederen: Nå er det vår. Punktum. Foto: Shustoft

 

 

 

Daglig leder i NLR Øst har dokumentert et lovende vårtegn. Gulrot i jorda ved Larkollen. Foto: Tor Anton Guren, NLR Øst

Og for de av dere som fortsatt ser snø så langt øye rekker: Det er håp. Under denne snøhaugen ligger høsthveten og gleder seg til sol og næring. Foto: Jan Stabbetorp, NLR ØstFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.