Erfaringsgrupper er nyttige arenaer

06.06.2019 (Oppdatert: 06.06.2019) Marte Yseth

I Trøndelag har det i flere år vært jobbet aktivt med erfaringsgrupper som rådgivingsmetode. Det er nyttig og populært.

Erfaringsgruppene samler produsenter som i fellesskap finner løsninger på hverdagslige eller spesielle utfordringer. (Foto: Elin H. Sikkeland)

Erfaringsgruppene har sitt utspring fra Grovfôrprosjektet i Nord-Trøndelag som gikk fra 2013 til 2018, i regi av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Prosjektet hadde mål om økt kunnskap og bevisstgjøring hos gårdbrukere, noe som igjen skulle bidra til økte avlinger av bedre kvalitet.

I tillegg skulle prosjektet utvikle rådgivinga på grovfôrdyrking. En av rådgivingsmetodene som ble utprøvd var erfaringsgrupper. Ideen til erfaringsgrupper kommer fra det økologiske rådgivingstilbudet  NLR Økologisk Grupperåd.

Nyttige samlinger

Etter planen skulle gruppene i regi av prosjektet gå i tre år, men det er to grupper som fortsatt er aktive og i full drift. Det viser at erfaringsgrupper er en rådgivingsform som gårdbrukerne setter pris på og ser stor nytte i. Som en av deltagerne sier: «Det ska my te for at æ itj kjæm på de møtan!»

 Elin H. Sikkeland er grovfôrrådgiver på Innherred og administrerer ni grupper i sitt område.

− På Innherred er det mange som driver med gras og grovfôr, og det kan være en utfordring å nå ut til alle. Gjennom erfaringsgruppene har jeg en unik mulighet til å følge opp medlemmene mer systematisk, sier Sikkeland.

På møtene i erfaringsgruppene treffes bønder hos hverandre og utveksler erfaringer om ulike tema. En NLR-rådgiver har ansvaret for å kalle inn til møtene, forberede fagstoff og kan være diskusjonspartner. Tema varierer fra gang til gang, og mellom gruppene. Rådgiveren har forslag til fagtema, men gruppene bestemmer selv hvilket tema de vil fokusere på. Tema tilpasses produksjonene til deltagerne i gruppa.

Innenfor flere produksjoner

Så langt har alle gruppene vært innen grovfôrproduksjoner. Nytt av året er oppstart av erfaringsgrupper på korn. Innen hagebruk kjøres det et lignende konsept, men der er det hyppigere møter av kortere varighet, og det kalles safari.

Eksempel på hovedområder for gruppene kan være korndyrking, grovfôr, økonomi, sau, ammeku eller annet som brukerne ønsker. Erfaringsgrupper passer for alle som ønsker å være en del av en faglig og sosial gruppe med fokus på fag. NLR Trøndelag prøver å sette sammen grupper med både nye og erfarne bønder.

Aktuelle problemstillinger

I vekstsesongen foregår møtene stort sett ute på marka - ofte med spade, ugrasnøkkel og/eller en aktuell artikkel som utgangspunkt for en god diskusjon. Hva ser vi? Hvorfor er det slik? Har andre samme erfaring?

I løpet av vintermånedene kan det arrangeres et innemøte, og ved behov leies inn andre rådgivere, både internt i NLR og fra andre organisasjoner.

 − Jeg er så glad i disse medlemmene mine. Erfaringsgrupper er en fin arena å treffe dem på, og å drive rådgiving, avslutter grovfôrrådgiver Elin H. Sikkeland.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.