Rapport om mentorordningen i landbruket

21.03.2019 (Oppdatert: 21.03.2019)

De to siste årene har landbruket testet ut en mentorordning for unge og nye bønder. Formålet med ordningen var å gi råd til bønder i oppstartfasen. Nå er ordningen evaluert.

Ola og Kjerstin Kaurstad i Vågå deltok i mentorordningen i 2018 med Kai Valbjør (t.h.) som mentor. (Foto: Morten Berntsen)

I jordbruksoppgjøret 2016 ble det bestemt å teste ut pilotprosjektet «Mentorordning i landbruket». Unge og nye bønder i Trøndelag, Sogn og Fjordane, Agder og Innlandet har kunne søke om en egen mentor i perioden 2017-2019. Til sammen har 85 bønder og 82 mentorer deltatt.

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har hatt ansvar for ordningen i samarbeid med faglagene i landbruket og Innovasjon Norge.

 

Utfyller andre tilbud

Pilotprosjektet er nå evaluert av Østlandsforskning. Evalueringsrapporten påpeker at mentorordningen kan utfylle utdannings- og rådgivningstilbud i landbruket.

− Vi oppfatter at en mentorordning er et tilbud som kan utfylle utdanningstilbudene og rådgivingstilbudene innen landbruket, ved at det tilbys skreddersydd kompetanse for adeptene. Gjennom denne ordningen vil en bidra til å styrke humankapitalen i norsk landbruk, heter det i rapporten.

 

Anbefaler videreføring

Basert på drøftingen anbefaler rapporten følgende:

  • Mentorordningen i landbruket videreføres som en nasjonal ordning med et tydeligere utviklingsmål hos den enkelte deltaker. Ordningen skal ansees å være starten på en utviklingsprosess hos den enkelte bonde.
  • Målet med ordningen er å øke kompetansen og den praktiske innsikten gjennom et målrettet tilbud om erfaringsbasert kompetanse/veiledning, samt bidra til å utvikle nettverk mellom bønder innenfor ordningen.

Rapporten vil inngå som et innspill til vårens jordbruksforhandlinger.

 

Betydning for den enkelte bonde

 Det viktigste med mentorordningen er at unge og nye bønder kommer inn i landbruket på en god måte, at de får et nettverk og tilgang på nødvendig kompetanse, sier Mette Feten som er prosjektleder i NLR for mentorordningen. Hun er glad for at evalueringen av pilotprosjektet er gjennomgående positiv.  

− Rapporten gir mange gode innspill og danner grunnlag for å videreutvikle mentorordningen, sier Feten. 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.