Fokus på fangvekster: Dette er årets grønne skifte!

20.11.2019 (Oppdatert: 21.11.2019) Siri Josefine Mo

I høst har medlemmene i Norsk Landbruksrådgiving Øst hatt mulighet til å delta i Fangvekstmesterskapet 2019. Der trakk Johan Bjørneby i Ås det lengste strået.

Juryen var imponert over fangvekstene til Johan Bjørneby (til venstre). Juryen, som besto av (fra venstre) Silja Valand, Else Villadsen og Maren Holthe, konkluderte med at han hadde høyest måloppnåelse av de fire finalistene. (Foto: Siri Josefine Mo)

I en snødekket åker i Ås står fangvekstmester og bonde Johan Bjørneby sammen med juryen bestående av NLR-rådgiverne Maren Holthe, Else Villadsen og Silja Valand. Ved hjelp av en spade og litt sparking i snøen, kommer raigraset i åkerbønnestubben til syne. Det sådde han samtidig som åkerbønnene Vertigo med såfrøaggregat på såmaskinen i midten av april. Det flerårige raigraset har lagd et fint dekke under snøen.

Alle deltakerne i fangvekstmesterskapet måtte opplyse om målsetting ved såing av fangvekster ved påmelding. Arter brukt som fangvekster kan ha mange ulike egenskaper, så dette ble gjort slik at man ble bedømt ut ifra sine egne ønsker ved bruk av fangvekster.

− Min målsetting ved å så fangvekster er å binde og lagre tilgjengelig nitrogen, øke organisk innhold og bedre jordstruktur, samt danne en grønn bro mellom årets og neste års kultur ved å legge til rette for mikroliv, skrev Bjørneby da han melde seg på fangvekstmesterskapet. I tillegg ønsket han at raigraset skulle konkurrere mot mulig ugras.

Lite ugras

Og dette klarte han! Da Bjørneby treska åkerbønnene 26. september, var det ikke annet ugras enn raigraset i åkeren.

− Vel, det var vel kanskje to balderbråplanter, innrømmer han. Raigraset hadde heller ikke vokst seg stort nok til at det ble et problem i treskinga.

­− Jeg meldte meg på konkurransen fordi det stimulerer til faglig prat og faglig påfyll. I tillegg frista det med en fagdag om temaet, sier Ås-bonden som applauderer påfunnet med konkurranse og fagdag om fangvekster.

– Det er en veldig fin måte å møtes på, legger han til.

Johan Bjørneby sådde 0,3kg/daa med flerårig raigras, samtidig med åkerbønnene Vertigo, 16. april i år. (Foto: Siri Josefine Mo)

 

Fire dyktige finalister

Bjørneby var ikke den eneste som utmerket seg for juryen.

Det var i alt 19 deltakere i Fangvekstmesterskapet 2019, og enda flere som viste interesse. Av disse 19 ble fire finalister valgt etter gårdsbesøk av rådgiverne Else Villadsen og Maren Holthe i oktober. I midten av november fikk de fire utvalgte et nytt gårdsbesøk, og da var Silja Valand fra NLR Viken hentet inn. De tre andre finalistene var Lars Jørstad Nordbye, Lars Lundem og André Hasle. De hadde alle ulike målsettinger, blandinger og såtidspunkt.

Lars Jørstad Nordby i Aurskog ønsket bedre jordstruktur og -fruktbarhet, i tillegg til å lære om ulike fangveksters etablering for videre bruk. Han sådde en egenkomponert blanding bestående av vintervikke, sommervikke, oljereddik, fôrreddik, honningurt, bokhvete, både italiensk og flerårig raigras, hvitkløver, sikori, havre, blodkløver og solsikke. Dette ga et godt grunnlag for biomasse og for fôr for rådyra i området. Han sådde med sentrifugalspreder i midten av juli i stående byggåker.

Har tro på meitemarken

I Svinndal ønsket Lars Lundem å redusere pløyebehovet og forbedre jorda. Dessuten så han karbonbinding som en bonus ved bruk av fangvekster. Han sådde også med spreder, men i midten av august, med Strand 61 og havre.

− Jeg syns agronomi er veldig spennende og ikke minst veldig morsomt. Og så tenker jeg på klimaet og utfordringene med det. I fjor tørka vi bort, i år rant vi bort. Så det er et lite klimabidrag også, forteller Lundem. Han håper han ikke må så ofte ut med plogen i framtida.

– Hvorfor ikke fangvekster? Kanskje kan jeg klare meg uten plog. Dessuten jobber meitemarken når jeg ligger og sover, sier Lundem.

Fangvekster funker i grønnsaker!

André Hasle i Rygge driver med grønnsaker og var den eneste grønnsaksprodusenten som hadde meldt seg på mesterskapet.

− Jeg ønsker at fangvekstene skal binde mest mulig næringsstoffer, hindre erosjon og øke humusinnholdet i jorda, forteller Hasle som sådde høstrug etter høsting av kål. Han kjørte skålharv tre ganger for så å så med såmaskin og deretter tromle. I og med at Hasle er grønnsaksprodusent, syns han det er vanskelig å drive redusert jordarbeiding da grønnsakene ofte går i maskinene.

Det er første gang han sår fangvekster.

– En del vekster utelukkes når en driver med grønnsaker, men det er fullt mulig med fangvekster i grønnsaksproduksjonsomløp. Det er bare å prøve, mener Hasle og får full støtte fra juryen.

Juryen hadde en vanskelig oppgave i å kåre en mester blant disse fire finalistene, men falt til slutt på bonden fra Ås.

Innholdsrik fagdag

En egen bolk på fagdagen om fangvekster, 20. november, var erfaringsutveksling mellom de 19 deltakerne i fangvekstmesterskapet.

– Vi ønsker å etablere et dyrkernettverk der våre medlemmer kan utveksle erfaringer, forteller Else Villadsen.

I tillegg til workshopen, var det foredrag der redusert behov for pløying var tema, i tillegg til fangvekster. Søren Ilsøe fra Danmark snakket blant annet om å gå fra plog til pløyefritt, mens maskinteknikk-rådgiver Per Gunnar Kraggerud holdt foredrag om såmaskiner i pløyefrie systemer og Silja Valand holdt foredraget om plantevern og fangvekster.

Mot slutten av fagdagen ble fangvekstmesterskapet oppsummert av juryen og vinneren kåret. De fire finalistene ble også tildelt spader i av passende valør.

Det eneste juryen hadde å utsette på deltakerne i årets fangvekstmesterskap, var mangelen på smisk. Ellers var de godt fornøyd, spesielt med finalistene. Johan Bjørneby (f.v.) med gullspade, Lars Jørstad Nordby fikk sølvspaden, mens Lars Lundem og André Hasle fikk bronsespadene. Finalistene er flankert av Maren Holthe (til venstre) og Else Villadsen. (Foto: Siri Josefine Mo)

Økende fokus på fangvekster

Både mesterskapet og fagdagen er en del av prosjektet Økt andel fangvekster, og er finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Viken, Fylkeskommunene i Østfold og Akershus. Og selv om dette prosjektet går mot slutten, vil ikke fokuset på fangvekster dabbe av i NLR Øst.

Stor fangvekstinteresse

For det er ikke bare deltakerne som har hatt utbytte av mesterskapet og prosjektet. Juryen er overveldet over responsen de har fått i forbindelse med prosjektet og mesterskapet.

− Vi ønsket å gi bøndene et lavterskelig dytt i retning fangvekster, og vi fikk mange flere påmeldinger enn det vi hadde forventa, forteller Villadsen og Holthe, og sikter til både mesterskapet og fagdagen. De forteller også at de selv har hatt stort utbytte av prosessen, i alt fra planlegging til utførelse.

− Vi har lært masse! Jeg visste for eksempel ikke at det gikk så fint med fangvekster sådd som underkultur åkerbønner. Vi har også lært mye om årets sesong og næringstilgang. Og jeg er blitt mer forvirra over halm og stubbehøyde i forbindelse med fangvekster, innrømmer Villadsen.

Avslutningsvis berømmer Holthe bøndene:

− De er kreative og tøffe. De prøver og lager blander selv, og er ikke redd for å gjøre feil. Og hvis de skulle gjøre det, tar de lærdom og deler gjerne erfaringene sine.

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.