Lærer av finske grovfôrdyrkere

13.08.2019 (Oppdatert: 15.08.2019) Morten Berntsen

GROVFÔR: Siden mars har norske og finske bønder sammen med sine rådgivere utvekslet erfaringer om grovfôrproduksjon. Hittil har kommunikasjonen foregått elektronisk. Nå skal bønder og rådgivere møtes for første gang.

Finske grovfôrdyrkere sammen med sine rådgivere er på besøk i Norge for å utveksle erfaringer om grovfôrdyrking. Ragnhild Borschenius (til venstre foran), Anu Elllä, Stein Jørgensen og Jarkko Storberg utgjør rådgiverteamet som skal legge til rette for bøndenes erfaringsutveksling. FOTO: Morten Berntsen

– Å kunne se med egne øyne er verdifullt. Nå får vi både sett og hørt hvordan dere dyrker grovfôr i Norge, sier Anu Ellä, nasjonal grovfôrekspert i Finland. Sammen med kollega Jarkko Storberg har hun tatt med seg ti finske grovfôrbønder på studiebesøk i Norge. 

 

Blir bedre gjennom erfaringsutveksling

Allerede på senvinteren i år startet bøndene å gi hverandre tips og triks fra sin gård. Gjennom Skype-møter og en app på smarttelefonen (WhatsApp) har bønder fra sju gårder i Finland og sju gårder i Norge delt erfaringer om egen grovfôrproduksjon. Rådgiverne har fulgt spent med og deltatt i erfaringsutvekslingen. 

– Vi skal bli bedre gjennom samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her har vi kommet i kontakt med en gjeng dyktige bønder fra Finland og deres rådgivere, sier Ragnhild Borschenius, fagkoordinator grovfôr i Norsk Landbruksrådgiving (NLR). 

Sammen med Stein Jørgensen, grovfôrrådgiver i NLR Innlandet, er de vertskap for den finske delegasjonen. 

 

Norsk-finske brukerpar

Én finsk og én norsk bonde settes i par for å diskutere sin praksis og dele erfaringer, uten innblanding fra rådgiver. 

– Vi skal bare legge til rette for at bøndene kan utveksle erfaringer, supplerer Borschenius. 

De finske bøndene og rådgiverne er på besøk i Norge denne sensommeren, mens de norske skal reise østover kommende sesong. 

– Det var planlagt at vi egentlig skulle starte erfaringsgrupper med britiske bønder. Heldigvis kom vi i kontakt med Norsk Landbruksrådgiving og fikk etablert et samarbeid her, forklarer Ellä. 

Hun forteller at det er mye større likheter mellom Norge og Finland, og at bøndene dermed kan høste større utbytte av samarbeidet, enn det ville vært med britiske grovfôrprodusenter. 

– Størrelsen på gården betyr ikke så mye. Klimaet i Norge og Finland er nesten det samme, og vi kan dermed lære mye, sier den finske grovfôreksperten. 

 

Høster kunnskap

Aktive diskusjonsgrupper er en viktig og vesentlig del av det nordiske samarbeidet, og bøndene deler villig informasjon. Blant annet viser det seg at det har vært vanlig å blande inn strandsvingel i engblandingene, for å kunne takle tørke bedre. 

– Flere har allerede tatt i bruk strandsvingel her i området for å være bedre rustet mot en eventuell ny tørkesommer, forteller Stein Jørgensen. 

– Gjennom 15 år med erfaringsgrupper har vi god erfaring med at dette opplegget fungerer. Nå var det på tide å gjøre dette til en internasjonalt opplegg. Denne gjengen er entusiastiske grovfôrdyrkere, og det er et veldig godt utgangspunkt for god læring, sier Anu Ellä. 

 

Erfaringsutveksling

  • Sju finske og sju norske bønder, sammen med sine rådgivere, utveksler erfaringer om grovfôrproduksjon. 
  • Diskusjoner skjer gjennom arrangerte Skype-møter og gjennom en app på smarttelefonen (WhatsApp).
  • Finske bønder med sine rådgivere er på studiebesøk i Norge denne sensommeren. 
  • Norske bønder reiser til Finland kommende sesong. 
  • Målet er å gjøre hverandre bedre i grovfôrdyrking. 


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.