Spørsmål og svar om frost og frukt

08.05.2019 (Oppdatert: 08.05.2019) Christian Lund

Der er stor interesse fra ulike media om konsekvensene av vinter i mai. Særlig frostskade på frukt er av interesse. Her er noen spørsmål og svar utarbeidet i samarbeid med fruktrådgiver Gaute Myren i NLR Viken.

(Foto: Wenche Rundsag Høgetveit)

Fruktrådgiver Gaute Myren i NLR Viken stiller på NRK Radio i dag og fagkoordinator frukt og bær Sigrid Mogan på TV2 Nyhetskanalen i morgen tidlig. Her er noen spørsmål og svar utarbeidet i samarbeid med Gaute Myren.    

 

Hva er utfordringene med frost for fruktprodusentene?

Når det kommer under 0 grader sprekker celler i blomstene. Knoppene tåler mer før blomstring, men de er svært sensitive rundt blomstringen. Blir de skadet vil det ikke bli frukter på dem. Er skaden mindre kan de komme fram til frukt, men disse kan få korkskader i skallet både på eple og plomme.

 

Hva er konsekvensene av frosten og den kalde starten på mai?

Vi får mindre blomster som blir til frukter. Produsentene vil uansett fjerne en del av fruktene i løpet av sommeren for å få størrelse og kvalitet på avlingen, men blir trærne uten et stort utvalg av frukter vil avlingsnivået gå ned. Det kan også komme kork eller froststriper på eplene. Fruktene blir da mindre aktuelle å anvende til konsum.

 

Vil frosten og den kalde starten på mai ødelegge hele frukthøsten i år?

Frosten vil gi skade hos enkelte dyrkere. Forskjellene er store. Hos en plommedyrker vi besøk i går var det stor skade, en annen kommer sannsynligvis til å få en stor tynnejobb. Det var kort avstand mellom dyrkerne. Noen sorter er mer sensitive enn andre.

 

Hva er situasjonen nå?

Vi har hatt to til tre kuldenetter. Det har vært ned til minus to grader. Noen dyrkere melder om enda kaldere forhold lokalt hos dem. Felt som ligger i kuldegroper er mer utsatt enn felt i bakker så det er mikroklimatiske forskjeller.

 

Ja, nå er det vel full krise hos fruktprodusentene?

Vi får se hva som blir konsekvensen. Noen kommer til å få redusert avling, andre igjen kommer heldigere ut av det. Variasjonen er stor. Det er en uheldig situasjon, særlig for enkelte dyrkere. Det gjenstår å se hva omfanget av skadene blir.

 

Gjelder det hele landet? Hva er omfanget?

Så langt kan det se ut til at Vestlandet har kommet bedre ut enn Østlandet. Danmark, Sverige og Finland har også noe lokal skade. Det er stor variasjon og vi vet ikke omfanget før utpå sommeren.

 

Er det noe man kan gjøre?

Det er få tiltak som kan settes i gang umiddelbart. Morelldyrkere som har tunell har investert i Frostguard, propanbrenner som varmer opp lufta i arealet rundt vifta. Internasjonalt er frostvanning mye brukt, men systemet er dyrt og krever store mengder vann. Å dynke trea med vann kan også gi større problem med sopper.

 

 

Betyr dette at vi må importere mer frukt i år?

Vi som jobber med dette i NLR har oversikt og erfaring som tilsier at fruktproduksjonen nå kan rammes i form av redusert produksjon av frukt, men det er store lokale variasjoner og for tidlig å trekke noen konklusjoner. Vår vurdering er at det er for tidlig å stadfeste omfanget av hvordan den kalde starten på mai rammer produksjonen. 

 

Det blir da kanskje en sommer uten norsk frukt og norske bær?

Nei, det kommer nok norske produkter. Vi får komme tilbake med mengder og sorter når fruktene er større.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.