Utsikter for gode grasavlinger

12.06.2019 (Oppdatert: 12.06.2019) Ragnhild Borchsenius

Etter en vinter som har vært snill med graset har grovfôrsesongen startet bra over hele landet, med unntak av stankelbeinangrep på sørvestlandet.

(Foto: Ragnhild Borchsenius)

Grovfôret er bærebjelken i husdyrproduksjonen. Målet er størst mulig andel kjøtt og melk produsert på norsk fôr. Bevisste valg er viktig for grovfôrkvalitet og avlinger. NLR utfører prognosehøstinger over hele landet. Gå inn på nettsida til din region og sjekk utviklingen av graset. Juni er den viktigste måneden for grasslått og -kvalitet. Valg som gjøres nå påvirker produksjonen resten av året.

Kan avlingene bli bedre med rådgivingsavtale?

Vinner av Grovfôrkampen 2018, Stordal samdrift, gjør bevisste valg i sin grovfôrproduksjon. Samdrifta har rådgivingsavtale med sin NLR-enhet. Bakgrunnen for avtalen var en samling der alle tall fra grovfôrproduksjonen ble belyst. Selv om tallene fra gjennomgangen med programmet Grovfôrøkonomi var gode, så de at samdrifta hadde forbedringspotensial. Større avling var ett mål. En rådgivingsavtale ga muligheter for faglig oppdatering og bevisstgjøring i grovfôrproduksjonen.

Om rådgivingsavtaler skaper vinnere skal ikke sies, men bevisste valg og gode sparringspartnere er viktige både i krevende sesonger og under mer normale vekstforhold.

Individuell oppfølging over tid

NLR Grovfôrrådgivingsavtale er et opplegg som tilpasses det enkelte bruk. Produksjon, beliggenhet, og de ulike brukenes mål og utfordringer varierer. Det finnes ikke et fasitsvar på hvordan drifta optimaliseres. Det som er fint med rådgivingsavtaler er oppfølging over tid. Med bakgrunn i hva som er gjort tidligere kan man løfte blikket og lage nye strategier. En viktig strategi nå i juni er valg av slåttetidspunkt.

Lykke til med årets slått! Kontakt din NLR-enhet for gode råd i grovfôrproduksjonen!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.