Tid for å evaluere årets sesong med avlingsregistrering og grovfôranalyser

28.08.2019 (Oppdatert: 28.08.2019) Ragnhild Borchsenius

Hvor mange fôrenheter produserer du, og hvor stort er potensialet på de ulike skiftene? Det er bare et fåtall av grovfôrbøndene som har kontroll over dette. Skal vi øke avlingene, og optimalisere både gjødsling og forbedringer på enkeltskifter, er avlingsregistreringer et godt utgangspunkt. Spesielt i grovfôrproduksjonen har mange mye å hente på økt fokus på avlingsregistrering.

− Skal du få maksimalt ut av graset ditt må du ha en plan på hvordan du skal bi bedre. En slik plan forutsetter at du skaffer deg god oversikt over produksjonen. Du må vite hvor mye du høster og kjenne kvaliteten på fôret, sier Stein Jørgensen som er grovfôrrådgiver i NLR Innlandet. (Foto: Morten Berntsen)

Grovfôret er bærebjelken i norsk husdyrproduksjon. Det er store miljøgevinster og god økonomi i å optimalisere grovfôrproduksjonen både med tanke på kvalitet og avling.

Før gjødslingsplanen lages vil en mineralanalyse av grovfôret gi verdifull kunnskap om hvordan en traff når det gjelder siste års gjødsling. Surfôranalysene vil også gi god og verdifull informasjon om ensileringskvaliteten.

Gjennom prosjektet Grovfôr 2020 har Norsk Landbruksrådgiving (NLR) i samarbeid med Tine, Felleskjøpet og Yara laget 35 læringssekvenser der vi har tatt opp tema som vi har erfart har hatt stor betydning for økonomien i grovfôrproduksjonen. Mange sekvenser vil kun ha tekst og illustrative bilder, men vi har også vært ute på gården og filmet både gode aktører som har deltatt i Grovfôr 2020, eller en eller flere av våre dyktige rådgivere.

Et eksempel er Lars Opsal og Asbjørn Hagene i Bjørgeberget samdrift i Brumunddal i Hedmark. De har gode erfaringer med å registrere avling. Når dette inngår i den daglige rutinen blir det ikke så mye ekstra arbeid, og det tilfører god og viktig kunnskap om grovfôret i samdrifta.

Se læringssekvens med video! 

Ta kontakt med din NLR­-rådgiver for bistand både når det gjelder avlingsregistrering og uttak av fôrprøver.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.