Grovfôrkonferansen 2020: Ny kunnskap for å gjøre smarte driftsvalg i grovfôrproduksjonen

06.12.2019 (Oppdatert: 26.02.2020)

Velger vi de smarteste strategiene for grovfôrproduksjonen? På Grovfôrkonferansen 2020 kan du bli oppdatert på de ferskeste forskningsresultatene om Norges viktigste planteproduksjon. Konferansen foregår på Scandic Hell i Stjørdal, 11. – 12. mars.

(Foto: Ragnhild Borchsenius)

Grovfôrkonferansen 2020 er en møteplass for rådgivere, nærings- og samvirkeorganisasjoner, produsenter og forhandlere av innsatsfaktorer, forvaltning, forskere og interesserte gårdbrukere. Her kan du treffe kolleger og høste inspirasjon. 

Påmeldingen er stengt.

> Program

11. mars: Bakgrunn og strategier for gode arts- og sortsvalg i grovfôrproduksjonen

  • Hvordan ser vi for oss framtidig arealbruk og fôrrasjoner - trusselbilder og mulighetsrom
  • Mål og satsinger i norsk engvekstforedling
  • Nye prinsipper for sammensetning av frøblandinger - flere og/eller andre arter?

Det blir bidrag fra norske og utenlandske forskere, Graminor, frøfirmaer og rådgivere innenfor plantekultur. 

12. mars: Gode driftsvalg i grovfôrproduksjonen - Sluttseminar for FOREFF og LONGTERMGRAS

Denne dagen er det avslutningsseminar for NIBIO-prosjektene Langvarig eng (Longtermgrass) og Kostnadseffektiv grovfôrproduksjon (FOREFF).

  • Revitalisering og fornying av yngre og eldre eng
  • Høste- og ensileringsteknikk for god surfôrkvalitet og lite svinn
  • Bærekraftig intensivering i grovfôrproduksjonen
  • Viktige nøkkelfaktorer for lønnsomhet i ulike driftssystem
  • Engdyrking, grovfôrfôring og klimagasser

Det blir bidrag fra medarbeidere i prosjektene og inviterte foredragsholdere.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri og ei rekke næringsaktører, samt Fylkesmannen, har støtta forskninga som det legges fram resultater fra.

 

                   Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.