Heder for lang tjeneste

17.07.2019 (Oppdatert: 17.07.2019) Jon Mjærum

Gerd Guren og Einar Strand er tildelt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Til sammen har fagkoordinatorene 75 års virke i Norsk Landbruksrådgiving.

Einar Strand og Gerd Guren (i midten) mottar medalje for lang og tro tjeneste i Norsk Landbruksrådgiving. Her sammen med Jon Mjærum (t.v.), seniorrådgiver og Kåre Oskar Larsen, avdelingsdirektør. FOTO: Borghild Glorvigen.

Gerd Guren er født og oppvokst i Rygge i Østfold. Hun er utdannet fra NLH i 1981, studieretning Hagebruk, med hovedfag i frukt og grønnsaker. I juni 1981 startet hun som ringleder i Jeløy og omland forsøksring. Jeløy og omland forsøksring ble i 2003 fusjonert inn i Forsøksringen SørØst, hvor Gerd ble fagrådsleder grønnsaker. Fra 2008 har hun vært ansatt som fagkoordinator for grønnsaker i NLR Sentralt.

Einar Strand er oppvokst i Ås i Akershus som nærmeste nabo til forsøksgården Vollebekk. Han er utdannet fra NLH i 1982, studieretning jordbrukets plantedyrking og hovedfag i plantekultur. Einar startet direkte etter studiet som ringleder i Øvre Telemark forsøksring. I 1984 flyttet han til Romerike, der han ble ringleder og daglig leder i Romerike forsøksring. I 2007 ble han ansatt som prosjektleder for fagforum Korn, som er et samarbeidsprosjekt mellom NIBIO og NLR, og fagkoordinator korn i NLR. 

Gerd og Einar har henholdsvis 38 og 37 års virke i Norsk Landbruksrådgiving, og mottok sine velfortjente medaljer og diplomer. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.