Mange HMS-besøk i vår

12.06.2019 (Oppdatert: 12.06.2019) Christian Lund

Landbruket er overrepresentert på statistikken over arbeidsulykker. Arbeidet for bedre helse, miljø og sikkerhet (HMS) på gårdene er derfor viktig. I første tertial 2019 gjennomførte Norsk Landbruksrådgiving (NLR) 800 HMS-besøk på norske gårder. Dermed ligger det an til økning fra 2.140 besøk totalt i 2018.

De 35 HMS-rådgiverne i NLR gjennomførte i årets fire første måneder 800 HMS-besøk på gårder i hele landet. Her er det HMS-rådgiver i NLR Øst, Kari-Anne Aanerud, som er med på gjennomgang av HMS-systemet til et medlem (Foto: Therese Talmo-Rønn).

HMS-besøkene har først og fremst en forebyggende hensikt, men er også viktige kontaktpunkter mellom bonde og rådgiver, der aktuelle hendelser rundt fysisk og psykisk helse kan være tema.

I følge SSBs siste statistikk over arbeidsulykker kom landbruk tett etter transport- og lagerbransjen med henholdsvis 6,2 og 6,3 rapporterte arbeidsulykker per tusen ansatte i 2017. Gjennomsnittet for alle næringer var 3,6 rapporterte ulykker per tusen ansatte.

Gårdens viktigste ressurs

− Bonden er gårdens viktigste ressurs. Ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet i gårdsdriften er derfor grunnleggende for først og fremst en frisk bonde, men også et produktivt gårdsbruk med gode, trygge og bærekraftige omgivelser, sier Halle Arnes som er fagkoordinator for HMS i NLR.

NLR har 7.500 HMS-avtaler som dekker ca. 9.000 personer. I årets første fire måneder gjennomførte HMS-rådgiverne i NLR 800 HMS-besøk og 980 bønder ble fulgt opp av bedriftshelsetjenestene NLR har avtale med. 

NLR arrangerte HMS-kurs med ulike temaer for 3.690 bønder, og informerte 1.670 personer om HMS på møter landet rundt.

− Det betyr at vi i løpet av årets første fire måneder har vært i dialog med 7.130 bønder om HMS. Vi ligger an til en økning i antall HMS-besøk, og definitivt en oppgang innenfor kursvirksomheten vår, hvor vi i første tertial så å si har gjennomført like mange kurs som i hele 2018, sier Arnes. 

Økt etterspørsel

− Å arbeide som bonde er ofte et tøft og ensomt yrke. Det skal vi har respekt for og tilby bonden gode råd i forebyggende arbeid og nødvendig bistand når ulykker og vanskelige situasjoner inntreffer. Vi ser en økning i etterspørselen etter kompetansen vi leverer til bonden, både i form av henvendelser og deltagelse på kurs og lignende aktiviteter. Dette skyldes først og fremst at vi er blitt mer synlige med vårt tilbud innen HMS og at flere derfor henvender seg, avslutter Halle Arnes.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.