Mye høymole og løvetann i eng

04.07.2019 (Oppdatert: 04.07.2019)

Tynne enger etter tørkesommeren i fjor har gitt god plass for ugras, og det meldes om uvanlig store forekomster av høymole og løvetann over hele landet.

Høymole har fått godt fotfeste i mange enger denne sesongen. To til tre uker etter slått er et godt tidspunkt for kjemisk bekjempelse. FOTO: Dag-Arne Eide.

– Høymole reduserer avling og kvalitet i eng og beiter, og spesielt i år er det viktig å vurdere aktuelle tiltak for å bekjempe denne, sier Ragnhild Borchsenius, grovfôrkoordinator i Norsk Landbruksrådgiving (NLR). 

 

Tid for kjemisk bekjempelse

Mange har vært opptatt med å sikre seg en god førsteslått, og har fremdeles fokus på å fylle tomme fôrlagre. Gledelig er det derfor at det meldes om gode avlinger over hele landet. 

Når slåtten er unnagjort, er det tid for å vurdere tiltak for ugrasbekjempelse. 

LES MER: Ha kontroll på ugraset i enga (krever innlogging)

– To til tre uker etter slåtten er det optimalt tidspunkt hvis man skal bruke kjemiske midler for å bekjempe høymola. Før man setter inn kjemiske tiltak bør man gå over enga og gjøre en vurdering over hvor store forekomster man har av de ulike ugrasene, råder Borchsenius. 

Luking av små forekomster kan være et aktuelt tiltak. 

– Dette bør særlig gjøres i det vi kaller "rotlausuka". Da sitter plantene løst og man får med seg hele rota. For mange har dette toget dessverre gått i år, sier Borchsenius. 

 

Vurder totalfornyelse

Eng som ble særlig hardt rammet av fjorårets tørke bør kanskje totalfornyes. Her forteller grovfôrkoordinatoren at førsteårseng kan repareres med isåing, for eksempel etter ei runde med kjemisk ugrasbekjempelse. 

LES MER: Stor førsteslått – hva nå?

– Har man tynn, eldre eng med mye ugras bør kanskje en totalfornyelse vurderes, sier hun. 

Dersom du er i tvil, ta kontakt med din lokale NLR-rådgiver. 

> Her finner du oss

Høymole

Høymole (Rumex longifogius) hører til den biologiske gruppen flerårig, stedbundet med pålerot. Den voksne planten er 40 - 130 cm høy med kraftig, greinet pålerot med mange hoder. Toppen er høy og tett. Planten liker næringsrik, sandholdig leirjord, som er rik på organisk materiale. Opptrer som ugras, til dels svært brysom, i eng og beite, og av og til også i åker. Det viktigste kontrolltiltaket er å hindre frøspredning. 

KILDE: PlantevernleksikonetFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.