Går du med en gründer i magen?

02.04.2019 (Oppdatert: 02.04.2019) Christian Lund

Gode ideer, praktiske løsninger, nye konsepter og smart utvikling av utstyr og teknologi springer ofte ut av dagligdagse utfordringer i gårdsdriften. Veien mot utvikling av ferdige produkter og tjenester kan imidlertid synes lang. NLR Innovasjon Osloregion arbeider for at veien skal bli kortere.

Kompetansemegling: Ofte må forskning og utvikling til for at den gode ideen kan omformes til et praktisk produkt eller ferdig konsept som kan deles i landbruket. Anne Kari Heen Skjørdal (t.v.) og Karianne Kullerud i NLR Innovasjon Osloregion arbeider for å løfte gode ideer opp og fram. (Foto: NLR Innovasjon Osloregion)

Det mangler ikke på kreativitet og innovasjonstalent hos den norske bonden. NLR Innovasjon Osloregion bistår nå i prosjekter som tunellproduksjon av bær, utvikling av sensorer for bruk i kornproduksjon, karbonlagring, produksjon av biokull og økt ressursutnyttelse av ull fra Angorakanin.

Prosjektet NLR Innovasjon Osloregion jobber for å løfte ideer og definerte behov fra produsenter i landbruket inn i forsknings- og utviklingsmiljøene (FoU), slik at innovative ideer blir omformet til gjennomførbare prosjekter som kan komme landbruket og andre næringer til gode.

Bindeledd

− For å klare å være et effektivt bindeledd mellom bønder og FoU-miljøene samarbeider vi tett med organisasjoner i egen næring, andre næringer og myndigheter, foruten nettverk i landbruket over hele landet, forklarer Anne Kari Heen Skjørdal, som er prosjektleder ansatt i NLR Viken.

Prosjektet er en videreføring av Grønn Forskning Oslofjorden, som ga gode resultater og førte til at bondelagene, fylkeskommunene og fylkesmennene rundt Oslofjorden besluttet å videreføre det de anså som et viktig tilbud for landbruket i regionen.

NLR Innovasjon Osloregion ble etablert i 2018 og har en treårshorisont, med mål om å forankre arbeidsmetodene i næring og rådgiverapparat for framtiden.

Bonden i fokus

Stikkordet for prosjektet er «brukerstyrt forskning» og hovedmålet er å utvikle landbruksrelatert virksomhet i området rundt Oslofjorden.

− Det betyr at vår oppgave først og fremst er å hjelpe produsenter med å utvikle, presentere og realisere gode ideer. Dette kan handle om bistand til å komme i kontakt med forsknings- eller utviklingsmiljøer, til å presentere ideer overfor investorer eller komme i kontakt med miljøer og møteplasser for utvikling på tvers av sektorer og næringer, sier Heen Skjørdal.

Hun påpeker at kunnskapsformidling og samhandling er nøkkelen i prosjektet, og det er mye av grunnen til at NLR er valgt til å drive prosjektet, siden NLR allerede er etablert som bindeledd mellom landbruks-forskningen og produsentene.

Kompetansemeglere

For å nå målene satser NLR Innovasjon Osloregion på kompetansemeglere.

− Deres oppgave er først og fremst å få fram forsknings- og utviklingsprosjekter ved å være bindeledd mellom produsent og forskningsmiljø, men også fasilitere samarbeid med annet næringsliv og veilede i offentlig virkemiddelapparat, sier Heen Skjørdal.

Hun understreker at den kanskje viktigste oppgaven er å finne de gode prosjektene og bistå med konseptutforming og plan, slik at de gode ideene får gjennomslag videre i prosessen.

 

Artikkelen er hentet fra NLR-magasinet 2019.

NLR Innovasjon Osloregion

Mål:

  1. Utvikle samhandlings- og innovasjonsprosesser i Osloregionen.
  2. Fremme ny forskning og miljøvennlig innovasjon.
  3. Bidra til å gjøre kunnskap mer tilgjengelig.
  4. Bidra til økt tilgang på kompetent arbeidskraft.
  5. Bidra til samarbeid med andre regioner.

 

Hvem kan jeg kontakte?

Har du en idé eller et konsept du trenger hjelp til å utvikle, kan du ta kontakt med oss. Vi kan også være behjelpelig med å sette deg i kontakt med en lokal rådgiver i din region utenfor Oslofjordområdet.

 

Prosjektkoordinator:

Anne Kari Heen Skjørdal, NLR Viken, 413 06 984

 

Kompetansemegler i NLR Øst:

Karianne Kullerud, 481 63 086

 

Kompetansemegler i NLR Østafjells:

Arne Nøkland, 948 08 749

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.