Klimagasskalkulator for kornproduksjon

11.04.2019 (Oppdatert: 11.04.2019) Svein Skøien

Kan vi produsere korn mer miljøvennlig med enda lavere utslipp av klimagasser? Vi kjenner prosessene som fører til at det unnslipper klimagasser fra landbruket. Vi har modeller som beskriver dette, og med data for den enkelte gård har vi utviklet en klimagasskalkulator for gården.

RÅDGIVINGSVERKTØY: Klimagasskalkulatoren er et nettbasert verktøy som beregner utslipp av klimagasser fra den enkelte gård. Grunnlaget for beregningen er allerede registrerte data koordinert gjennom Landbrukets Dataflyt.

Prosjektet Klimasmart Landbruk har som formål å lage en kalkulator på gårdsnivå for beregning av klimagasser fra de viktigste landbruksproduksjonene.

Naturvitenskapelige modeller fra NMBU og NIBIO ligger til grunn. Vi bruker årets spesifikke data som parametere for modellen. Data for gården samles og koordineres gjennom Landbrukets Dataflyt. Dette er data fra gjødsel- og skifteplanen, avlingstall, samt data om jord og klima fra NIBIO.

I videre utvikling vil vi også få tilgang på andre aktuelle opplysninger om gårdens produksjon og omsetning.

Resultatene av modellberegningen presenteres på et web-grensesnitt; en klimagasskalkulator for gården.

Stort datagrunnlag

Mye gårdsdata om jordsmonn, årets drift, gjødsling, avling, energiforbruk m.m. finnes i digital form. Det har vært et tidkrevende samarbeid å få koordinert disse dataene slik at de skal kunne brukes i beregningene automatisk.

En viktig målsetning er at kalkulatoren skal kunne brukes ved innlogging på nett og uten at det er behov for manuelle registreringer.

Kalkulatoren kan ikke ses på som en fasit, men kan bli et godt verktøy for både rådgiver og bonde for å se nivået på utslipp av klimagasser, hvor det stammer fra, og hva som kan gjøres for å redusere utslippene.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet Klimasmart Landbruk eies av Landbruket Klimaselskap SA som ble stiftet av Tine, Nortura, Felleskjøpet Agri, NLR og Norges Bondelag i 2017. Målet er å redusere klimaavtrykket og legge til rette for klimatilpasninger i landbruket, samtidig som næringas konkurransekraft sikres.

Kjernen i virksomheten er å utvikle nye rådgivingsverktøy som kan beregne klimagassutslipp og brukes som grunnlag for å identifisere klimatiltak på hvert gårdsbruk.

Prosjektperioden utløper i 2020, men selskapet vil arbeide videre i årene framover med tiltakene og målsetningene om klimarådgiving til landbruket.

NLR leder et delprosjekt for å øke kompetansen hos rådgiverne og for å utvikle rådgiving til landbruket om klima og klimagasser.

Mange NLR-rådgivere deltar i 2019 på etterutdanningskurs i regi av NMBU. I tillegg arrangerer vi fagmøter og intern opplæring. Rådgivere fra andre organisasjoner deltar også i dette delprosjektet.

 

Les mer på www.klimasmartlandbruk.no

 

Artikkelen er hentet fra NLR-magasinet 2019Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.