Godt kornår i vente

15.08.2019 (Oppdatert: 15.08.2019) Morten Berntsen

KORN: I det mange er i startgropa med årets innhøsting, er det gledelig at avlingsprognosene tilsier et avlingsnivå tre prosent over gjennomsnittet for 2014-2017.

2019 ligger an til å bli et godt kornår. FOTO: Morten Berntsen

– De åkerne som ble sådd tidlig, ser veldig bra ut nå, sier Petter Fredriksen, rådgiver i NLR Innlandet. 

Sammen med rådgiverkollegaer i NLR har han gitt sine innspill til Felleskjøpets avlingsprognose for korn

Petter Fredriksen, rådgiver i NLR Innlandet, inspiserer en vårhveteåker. Avlingsprognosene tilsier et avlingsnivå tre prosent over gjennomsnittet for 2014-2017. FOTO: Åsmund Langeland. 

Høsthvete trekker opp

Med gode forhold høsten 2018 ble det sådd store arealer med høstkorn. Utfordringer med overvintring har ført til at anslagsvis 25 prosent av arealet måtte såes på ny. NLR Øst melder om rekordstore arealer med høsthvete, som vil dra opp gjennomsnittet for hvete. Her er allerede noe høstet, og avlingsnivåene rapporteres som gode. 

 

Utfordrende våronn

For mange, og særlig i nordre deler av Østlandet, ble våronna utfordrende. Det startet med fine forhold i april og starten av mai. Deretter fortsatte mai med snøvær, og snø som ble liggende en stund, og regn. Dette satte en midlertidig stopp for våronnarbeidet. 

– Med stadig regnvær og ulaglig forhold strakk våronna 2019 ut i tid. Mange fikk ikke sådd før oppunder sankt hans. Her er vi avhengig av en god og varm høst for å kunne høste gode avlinger, sier Fredriksen. 

Utfordrende våronn gjorde at mange på Østlandet fikk sådd kornet sent. En god og varm høst kan imidlertid gi gode avlinger også på disse arealene. FOTO: Morten Berntsen 

Jevner seg ut med godt lovær

Selv om det meldes om utsikter til gode avlinger over hele landet, knyttes det imidlertid spenning til i hvor stor grad tørken i juli påvirker matinga av kornet. 

– Vi ser tidlig sådde åkrer med stor variasjon i fargen, med relativt store områder som gulner tidligere enn andre. Når vi ser de som fikk sådd tidlig og det som ble sådd seint under ett, står vi foran et år med avlinger nær normalen, sier Fredriksen. 

Også fra NLR Viken og NLR Trøndelag meldes det om utsikter til et bra kornår. 

– Det blir et veldig bra år om alt kommer i hus. Det er lite legde og moderat med sjukdommer, heter det i rapporten fra NLR Trøndelag. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.