Satser på kunnskap

08.04.2019 (Oppdatert: 08.04.2019) Christian Lund

Da Tor Jacob Solberg kjøpte gård og startet opp som 21-åring så han ikke for seg at behovet for rådgivning skulle øke, men stadig nye satsinger og krav til bærekraftig, effektiv og lønnsom drift har ført til tettere dialog med NLR.

KUNNSKAP: Tor Jacob Solberg mener kunnskap er nøkkelen til å løse utfordringene landbruket står overfor i årene som kommer. Her med sine 20 Charolais ammekyr som han har ved siden av økologisk melkeproduksjon. (Foto: Christian Lund)

Vi er på besøk på Berg i Skiptvet i Østfold. Gården ble kjøpt på det åpne markedet for 16 år siden av Tor Jacob Solberg. Den gangen var han 21 år og utdannet agronom fra Tomb videregående skole. Gården var i dårlig hold, men Solberg hadde et langt liv foran seg, pågangsmot og budsjett til å starte den aller mest nødvendige rehabiliteringen - og kjøpe to melkekyr.

− Jeg skjønte tidlig at det var mer enn finansiering, maskiner og pågangsmot som skulle til. Den kunnskapen jeg hadde med meg fra Tomb var grunnlaget for at jeg fikk øynene opp for at kunnskap utgjorde mye av forskjellen. Kompetanse og kontakt med andre bønder skulle bli avgjørende, sier Solberg.

16 år senere

I dag er det et noe annet syn som møter oss på Berg enn førsteinntrykket Solberg fikk da han tok sjansen og kjøpte gården for 16 år siden. Berg huser nå over 60 melkekyr av rasene NRF og Holstein. I tillegg rommer fjøset 20 Charolais ammekyr. Utover kjøtt- og melkeproduksjon driver Solberg skog, og sammen med en kollega over 1.500 dekar dyrket mark, hvorav det meste er kornproduksjon, i tillegg til raps og åkerbønner. Det satses på et bredt vekstskifte.

− Jeg brenner for kompetanse i næringa. Etter å ha drevet i over 15 år skulle man tro at behovet for rådgiving blir mindre, men jeg må erkjenne at det er like stort. For å få lønnsomhet satser vi på flere områder. Det er der NLR kommer inn som en viktig diskusjonspartner når det gjelder å optimalisere drifta, mener Solberg, og tilføyer:

− Økt kunnskap gir bedre agronomi, større produksjon, bedre bærekraft og økt lønnsomhet. Med bærekraft mener jeg klima inkludert.

Sin egen medisin

Solberg er blant dem som mener det bør innføres kompetansekrav i landbruket.

− Hvis vi skal nå målet om å øke norsk matproduksjon med 20 prosent i løpet av 20 år må vi øke kompetansen. Økte investeringer, teknologi eller enda større arbeidsinnsats er ikke nok alene, mener Solberg, og fortsetter:

− Vi må tilpasse oss utfordringene vi har foran oss, som befolkningsvekst, klimaendringer, introduksjon av ny teknologi og forventninger fra forbrukerne om enda bedre dyrevelferd. Da er kunnskap nøkkelen.

På spørsmål om hva han selv gjør for å øke egen kompetanse viser det seg at han er klar over at han må smake sin egen medisin.

− Når man argumenterer for at bonden må øke kompetansen må man gå foran selv. Jeg har hatt stort utbytte av videreutdanning og er i ferd med å avslutte et studium i plantedyrking og driftsledelse på Hvam videregående skole. I utdanningen som agrotekniker møter Solberg lærere fra NLR Øst, som har lokaler vegg-i-vegg.

Nøytrale rådgivere

− NLR må alltid være i front på fag, teknologi, forskning og annen utvikling, slik at medlemmene får de beste rådene for optimal og effektiv drift, sier Solberg.

Likevel er det NLRs nøytrale rolle han nevner først når vi spør om hva som er viktig for ham som medlem.

− NLR må være en pådriver for å løse utfordringer landbruket står overfor, som klima, lønnsomhet, teknologi som presisjonslandbruk, og samfunnsdrevne endringer som forbrukermønstre. De fleste som gir meg råd er selgere. NLRs styrke er nøytraliteten og uavhengigheten. Det er viktig å ha en uhildet rådgiver, sier Solberg, som også setter pris på det han får av tilleggsinnspill:

− Jeg kunne satt opp gjødslingsplan selv, men samtalen rundt prosessen gir verdifull tilleggskunnskap. Sist førte dialogen med rådgiveren til at jeg sparte 20.000 kroner da jeg vi kom til å diskutere optimalisering av kalking, sier Solberg.

Økologisk

Solberg har valgt økologisk produksjon, men synes han får mye ut av samarbeid og dialog på tvers av produksjonsformer. Han mener det viktigste er å være i kontakt med andre produsenter og landbruket ellers.

− NLR har skapt en arena hvor det er plass til både økologiske og konvensjonelle produsenter. De møtene hvor begge tilnærminger er med, er ofte de beste. Vi synes det er lærerikt og positivt å dele erfaringer på tvers av metoder, sier Solberg, som også er engasjert som tillitsvalgt i fylkesstyret i Østfold Bondelag.

− Jeg synes det er viktig å være engasjert i det man har tid og mulighet til. Jeg møter først og fremst mange dyktige bønder og det gir inspirasjon, avrunder han.

 

Artikkelen er hentet fra NLR-magasinet 2019.

Solbergs topp fem innenfor teknologi:

  • Melkerobot – bedre for kua, bonden og driften.
  • Holdvurderingskamera – informasjon om kuas hold gjennom hele laktasjonen.
  • OCC-måler – måler melkekvalitet i nåtid.
  • Aktivitetsmåler – hjelpemiddel som varsler brunst.
  • Mobilassistent – bedre planlegging av melke- og kjøttproduksjonen


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.