Program for Lager 2020, 11. - 12. mars

26.11.2019 (Oppdatert: 09.03.2020) Gerd Guren

NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving arrangerer fagseminar om lagring av grønnsaker, poteter, frukt og bær.

På dag to er det tre parallelle sesjoner for grønnsaker, poteter, frukt og bær. Innenfor grønnsaker er dagen satt av til avslutningseminar for prosjektet Optirot - Optimalisering av råvarer og teknikk for bedre kvalitet og redusert svinn under lagring av rotgrønnsaker. (Foto: Gerd Guren)

Lager 2020 arrangeres på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport ved Gardermoen, 11. og 12. mars. Første dag er en felles generell dag om lager og lagring. Temaer som tas opp er blant annet hvordan et kjølelager fungerer, kjølemedier, dimensjonering av lager, prinsipper for, og styring av, ulike typer lager. 

Deltakerne får informasjon om NLR Lagersjekken som er et nytt rådgivingstilbud fra NLR. NLR Lagersjekken skal avdekke feil. Beregning av kjølebehov og kostnader står også på programmet.

På dag to er det tre parallelle program om grønnsaker, poteter, frukt og bær. Innenfor grønnsaker er dagen satt av til avslutning for prosjektet Optirot - Optimalisering av råvarer og teknikk for bedre kvalitet og redusert svinn under lagring av rotgrønnsaker.

På potetprogrammet står ulike ventilasjonssystemer, analyse av luftstrømmer i et lager, lagerstyring, lagersjukdommer, etylenbehandling av settepotet m.m.  

Innenfor frukt og bær fokuseres det på biologiske prosesser etter høsting, emballasje, lagersjukdommer, rett høstetid, nedkjøling, kjølerutiner under transport, samt erfaringer med kjølelager. 

Lager 2020 er fulltegnet og påmeldingen stengt.

Program 

(med forbehold om endringer)

Dag 1, onsdag 11. mars – Fellesprogram

Tidspunkt

Tittel

Foredragsholder

09:30-10:00

Kaffe og utstillingsbesøk

 

10:00-10:15

Velkommen

Åpning

Møteleder Kåre Oskar Larsen, NLR

Statssekretær Widar Skogan, LMD

10:15-10:35

Biologiske prosesser som påvirkes etter høsting

Siv Fagertun Remberg, NMBU

10:35-11:20

Hvordan fungerer kjøleanlegget mitt?

Torgeir Tajet, NLR Viken

11:20-11:50

Pause med utstillingsbesøk

 

11:50-12:05

Fremtidens kuldemedier

Erlend Indergård, Sintef

12:05- 12:35

Ulike kasselagersystem og optimalisering, styring av lager

Erlend Indergård, Sintef

12:35-13:15

Presentasjon av utstillere

 

13:15-14:15

Lunsj og utstillingsbesøk

 

14:15-14:55

KA-lager, løslager og hurtignedkjøling

  • Prinsipper og muligheter
  • CO2 i lagerlufta, lagringstemperatur, avriming 

Jon Olav Forbord, NLR Trøndelag

14:55-15:15

NLR Lagersjekken

Jon Olav Forbord, NLR Trøndelag

15:15-15:45

Pause med utstillingsbesøk

 

15:45-16:15

Planlegging og dimensjonering av lager

Torgeir Tajet, NLR Viken

16:15-16:35

Optimal planleggings- og byggeprosess

Svein Ånestad, NLR Østafjells, og Terje Svarva, NLR Trøndelag

16:35-17:15

Pause med mat og utstillingbesøk

 

17:15-17:30

Erfaring med byggeprosess og bruk av nytt lager

Siri og Jan-Eivind Kvam-Andersen, produsenter

17:30-17:50

Lagring og optimal temperatur for planteprodukter fram til butikk, hva tenker vi rundt tema?

Espen Gultvedt, BAMA

17:50-18:00

Oppsummering av dagen

Jon Olav Forbord, NLR Trøndelag

19:00

Middag

 

Dag 2, torsdag 12. mars  – Avslutningsseminar for OPTIROT

Tidspunkt

Tittel

Foredragsholder

08:30-08:35

Åpning

Møteleder Mette Goul Thomsen, prosjektleder, NIBIO

08:35-08:45

Innledning 

Johannes Dyste, Toten Kålrotpakkeri

08:45-09:05

Lagersykdommer i gulrot, kålrot og knollselleri

Belachew Asalf Tadesse, NIBIO

09:05-09:25

Optimalisere gjødsling (med bor) for best mulig lagringskvalitet

Mette Goul Thomsen, NIBIO

09:25-10:00

Forbedrede strategier for innlagring:

Betydning av innholdsstoffer for lagringskvalitet

Pia Heltoft, NIBIO

10:00-10:30

Pause med utstillingsbesøk

 

10:30-11:00

Kartlegging og optimalisering av eksisterende lagerløsninger

Erlend Indergård, Sintef

11:00-11:30

Optimalisering av foringssekker til lagerkasser og av forbrukeremballasje

Hanne Larsen, Nofima

11:30-12:30

Lunsj og utstillingsbesøk

 

12:30-12:35

Velkommen tilbake

Møteleder Mette Goul Thomsen, prosjektleder, NIBIO

12:35-12:55

Betydning av uteklima, regionale forskjeller

Erlend Indergård, Sintef

12:55-13:15

Optimalisering av tekniske løsninger på fremtidens lager. Tekniske løsninger for energieffektiv klimakontroll av lager

Erlend Indergård, Sintef

13:15-13:45

Pause med utstillingsbesøk

 

13:45-14:00

Erfaringer fra produsenter: Gammelt vs. nytt lager, viktige tiltak, annet

Odd-Harald Solheim, Smøla Produksjonslag

14:00-14:15

Betydning av lagerforhold for produktkvalitet. Kartlegging av lagre i Optirot

 Mette Goul Thomsen, NIBIO

14:15-14:30

Avslutning generell del, oppsummering

Johannes Dyste, Toten Kålrotpakkeri, og Mette Goul Thomsen, NIBIO

14:30-15:00

Pause med utstillingsbesøk 

 

15:00-16:00

Avslutningsmøte i Optirot. Internt for alle deltakere i prosjektet

 

Dag 2, torsdag 12. mars – Frukt og bær

Tidspunkt

Tittel

Foredragsholder

08:30-08:35

Velkommen

Møteleder Sigrid Mogan, fagkoordinator frukt og bær, NLR

08:35-09:00

Lagring av frukt og bær – viktige faktorer

Aksel Døving, Landbruk Nordvest

09:00-09:30

Biologiske prosesser i frukt og bær etter høsting

Siv Remberg, NMBU

09:30-10:00

Emballasje − Plastreduksjon krever nye løsninger

Hanne Larsen, Nofima

10:00-10:30

Pause med utstillingsbesøk

 

10:30-10:50

Rett høstetid i eple

Rune Vereide, NLR Vest

10:50-11:20

Råtesopper på frukt etter høsting – faktorer som virker inn

Jorunn Børve, NIBIO

11:20-11:30

Nytt prosjekt: Eple-Handling – Bærekraftig handtering av eple etter høsting

Jorunn Børve, NIBIO

11:30-12:30

Lunsj og utstillingsbesøk

 

12:30 Velkommen tilbake Møteleder Gaute Myren, rådgiver, NLR Viken

12:30-12:50

Kjøling, kjølerutiner etter høsting og under transport

Bama (videoforedrag - med forbehold)

12:50-13:15

Kjølerom for frukt – ULO og vanlig kjøl

Pernilla Gabrielsson, frukt- og bærrådgiver i Ålands Hushållningssällskap

13:15-13:45

Pause med utstillingsbesøk

 

13:45-14:15

Erfaring med ULO-lagring av eple i Telemark

Jan Meland, fruktkonsulent, Midt-Telemark (videoforedrag)

14:15-14:30

Jenny-kasser

Torleiv Naa Helle, Nå fruktlager

14:30-15:00

Pause med utstillingsbesøk

 

15:00-15:20

Kjøling av jordbær og bringebær

Hans O Moskvil, bærdyrker, Vestfold

15:20-15:30

Containerkjøling

Silje Eckdahl, bærdyrker, Vestfold

15:30-16:00

Korte oppsummeringer fra noen utstillere (med forbehold)

 

16:00

Vel hjem!

 

Dag 2, torsdag 12. mars – Poteter

Tidspunkt

Tittel

Foredragsholder

08:30-08.35

Velkommen

Møteleder Kristin Sørensen, NLR Nord Norge

08:35-09:00

Nytt prosjekt: POTETFRIT 

Pia Heltoft, NIBIO

09:00-09:20

Erfaringer fra lagring av potet

Mari Henrikke Gunnarsdotter Vandsemb, potetprodusent

09:20-10:00

 

Lagerstyring

  • Respirasjonsfrekvens
  • Sårheling
  • Kontroll på kondens
  • Temperatursenking, luftfuktighet, lageratmosfære

Adrian Briddon, Sutton Bridge Crop Storage Research

10:00-10:30

Pause med utstillingsbesøk

 

10:30-11:00

Hvilke ventilasjonssystem fungerer best til lagring av potet?

Jon Olav Forbord, NLR Trøndelag

11:00-11:30

Fordeler ved kjøle- og luftfuktingsanlegg til potet

Jon Olav Forbord, NLR Trøndelag

11:30-12:30

Lunsj og utstillingsbesøk

 

12:30-12:50

Resultater fra analyse av luftstrømmene i et ventilert lager

Adrian Briddon, Sutton Bridge Crop Storage Research

12:50-13:15

 

 

 

 

Sykdomskontroll under lagring

  • Hvordan holde de ulike lagersykdommene i sjakk?
  • Kort beskrivelse av sølvskurv, svartprikk, blæreskurv, foma, fusarium, rødråte og pythium, og hvordan man kontrollerer disse

Glyn Harper, Sutton Bridge Crop Storage Research

13:15-13:45

Pause med utstillingsbesøk

 

13:45-14:30

Sykdomskontroll under lagring, forts. 

Glyn Harper, Sutton Bridge Crop Storage Research

14:30-15:00

Pause med utstillingsbesøk

 

15:00-15:30

Utprøving av etylenbehandling av settepoteter for spirekontroll

Hans Arne Krogsti, Strand Unikorn

15:30-16:00

Oppsummering: kritiske faktorer for et vellykket lagerresultat – med muligheter for innspill fra salen

Jon Olav Forbord, NLR Trøndelag

16:00

Vel hjem!

 

 

Innenfor frukt og bær fokuseres det på biologiske prosesser etter høsting, emballasje, lager-sjukdommer, rett høstetid, nedkjøling, kjølerutiner under transport, samt erfaringer med kjølelager. (Foto: Endre Bjotveit)

 

Lager 2020 er fulltegnet og påmeldingen stengt.

 

Priser

Deltakeravgift:

Dag 1, 11. mars: Fellesprogram: 500 kr for medlem i NLR, 800 kr for ikke-medlem NLR

Dag 2, 12. mars: Frukt og bær: 500 kr for medlem i NLR, 800 kr for ikke-medlem NLR

Dag 2, 12. mars: Potet: 500 kr for medlem i NLR, 800 kr for ikke-medlem NLR

Dag 2, 12. mars: Avslutningsseminar for OPTIROT: 500 kr

Hotellkostnader:

Overnatting, middag, dagpakke begge dager: 2540 kr

Dagpakke enkeltdag: 790 kr

Middag 11. mars for ikke-boende: 420 kr

 

Utstilling

Alle relevante firmaer som leverer utstyr og kunnskap til lager, er invitert til å delta med stand på utstillingen under Lager 2020. Ti utstillere deltar:

·         Andershornstein

·         Baltebøl

·         Fresvik Produkter

·         Grimme Skandinavia

·         Grønt Maskin/7Sense

·         IAC Vestcold/Coolteam

·         Moij/Vpl-system

·         Norsk Landbruksrådgiving

·         NORGRO

·         Omicron

 

Lager 2020 støttes økonomisk av Forskningsrådet og Gartnerhallen. 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.