NLR Dynamisk Strategi: Hjelp til å løfte blikket

25.04.2019 (Oppdatert: 25.04.2019) Lise Olavsdotter Lund

– Jeg vil påstå at dette er det mest fantastiske rådgivingstilbudet i landbruket, forutsatt at det blir gjort riktig.

MANGESYSLERI: May og Stig Johannessen har mange jern i ilden, blant annet matservering, osteproduksjon og gårdsutsalg. (Foto: Privat)

Det sier økonomirådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge, Tor Erling Nilssen.

Å få klarhet i gårdens økonomi er en stor del av prosessen, men en kommer ingen vei med NLR Dynamisk Strategi om ikke rådgiveren også har mellommenneskelig kompetanse.

Gårdens viktigste ressurs

– Det blir fort veldig personlig. Selvsagt er dette bedriftsrettet rådgiving, men vi kommer ikke unna fokus på bonden, som tross alt er gårdens viktigste ressurs, utdyper Nilssen.

For May og Stig Johannessen på Nordtun gård på Andøya i Vesterålen, kom e-posten om dette rådgivingstilbudet som rene gavepakken.

– På grunn av helseutfordringer har egen kapasitet, effektivitet og økonomi stått under press, og vi var nødt til å ta noen grep for å øke produksjonen, bedre økonomien og samtidig ta vare på helsa vår. Det har vært kjempenyttig å få inn fagfolk til å se på vår situasjon utenfra, for det er mye følelser og fakta som skal sorteres i en slik prosess, forteller Johannessen.

Utvikler verktøy

Hun mener NLR Dynamisk Strategi er et rådgivingstilbud som passer for alle bønder som står overfor veivalg, både i livet generelt og som gårdbruker.

– Å være bonde er krevende. Det er nitidig arbeid som krever mye kompetanse. Samtidig er det mange følelser og tradisjoner involvert, så det blir ikke som å drive en hvilken som helst annen bedrift. Det handler om hele livet vårt, sier Johannessen.

En gjenganger blant dem som har vært med på prosessen er ønsket om mer fritid. Eller i hvert fall evnen til å skille arbeid og fritid i større grad. For når du bor og lever på arbeidsplassen er det fort gjort å bare fokusere på alt som ikke er gjort.

Ser helheten med en plan

– Alle vil ha ulike utgangspunkter og ståsted, men jeg tror faren er stor for at man med lite fritid og kontinuerlig arbeid, etter hvert bare fortsetter som før for å holde seg flytende. Gjennom NLR Dynamisk Strategi har jeg og mannen min utviklet de verktøyene vi trenger for å sette oss ned sammen og legge planer i en større sammenheng, sier Johannesen.

Alle elementer i drifta kartlegges og resultatet er en plan for hva som bør utbedres straks, og hva som er en del av en mer langsiktig plan.

– Det handler om alt fra jordforbedringstiltak for å øke avlingene, til dokumentasjon som grunnlag for refinansiering for å få en bedre økonomi, sier Johannessen.

Nordtun gård

May og Stig Johannessen har drevet gården siden 1996 og har eid gården siden desember 1999. Stig har jobbet fullt på gården siden de tok over, mens May gikk inn i drifta på fulltid i 2011. De er femte generasjon i slekta som driver Nordtun gård.

 

De har brukt sin kompetanse og energi på mange måter. Siden 2005 har de i tillegg til melkeku, satset på osteproduksjon, gårdsutsalg, matservering (inkludert lamakjøtt), gårdsopplevelser som for eksempel samvær med dyr, og andre aktiviteter for skoleklasser og barnehager. I tillegg har de vært fosterforeldre og avlastningshjem på oppdrag fra barnevernet.

 

Årene på Nordtun gård har vært både givende og krevende, og for ett år siden innså ekteparet at noen valg måtte tas for å ivareta egen helse og bedre økonomien i drifta.

 

Artikkelen er hentet fra NLR-magasinet 2019. 

 

NLR Dynamisk Strategi

  • Hjelper deg å ta de beste valgene for deg, din familie og din gård.
  • Gir deg og dine oversikt over muligheter og utfordringer i drifta, slik at dere kan sette mål for framtida.
  • Er en grundig og taushetsbelagt prosess som tar hensyn til at livet også er en del av drifta.
  • Har som mål å bedre både ditt og din families ve og vel.
  • Bedre økonomi og mer fritid er stikkord som går igjen blant dem som har benyttet seg av rådgivingstilbudet.

 

> Les mer om NLR Dynamisk StrategiFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.