Fokus på jord på Øko 2020

(Oppdatert: 07.01.2020)

Jordhelse, jordkjemi, jordbiologi og jordkarbon står på programmet på Landbrukets Økologikongress, Øko 2020, som arrangeres på X Meeting Point på Hellerudsletta, 21. - 22. januar.

Etter åpning med statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Widar Skogan, og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, blir det en hovedsesjon om jord. Først ut er Joel Williams som er en internasjonal kapasitet på jordhelse. Han tar blant annet opp viktigheten av å forstå koblingene mellom kjemi, fysikk og biologi.

Praktiske eksempler

Professor Tore Krogstad ved NMBU tar for seg jordkjemi, analyser og gjødslingsplaner. Professor Kamran Scalchian-Tabrizi ved Universitetet i Oslo følger opp med nye perspektiver på jordbiologi. Kari Bysveen i NLR Innlandet viser praktiske eksempel og gir råd med utgangspunkt i "tradisjonelle" norske forhold.

NIBIO-forsker Hugh Riley tar for seg trusler mot jordas fruktbarhet - endringer i moldinnhold over tid. Hvordan kan økologiske produsenter bidra til reduserte klimagassutslepp og økt karbonbinding, er tittel på foredraget til seniorforsker Sissel Hansen i NORSØK.

Bredt samarbeid

NLR er hovedansvarlig for kongressen, i tett samarbeid med NORSØK, Økologisk Norge, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Alle aktørene i Landbrukets Økoløft er involvert. De 30 inspirasjonsbøndene deltar, noen med innlegg. Det blir utstilling der leverandører av driftsmidler, markedsaktører og andre deltar med stands. 

Se www.øko2020.no!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.