Programmet klart for Øko 2020

08.11.2019 (Oppdatert: 11.11.2019)

Jordhelse, jordkjemi, jordbiologi og jordkarbon står på programmet på Landbrukets Økologikongress, Øko 2020, som arrangeres på X Meeting Point på Hellerudsletta, 21. - 22. januar. Programmet er nå klart og påmeldingen åpnet.

Øko 2020 er møteplass for produsenter, forskere, rådgivere, studenter, markedsaktører og andre. Programmet er lagt opp slik at det skal passe for alle, uavhengig av om de driver økologisk eller ikke.

Etter åpningsforedrag med landbruk- og matminister, Olaug Bollestad, og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, blir det en hovedsesjon med fokus på jord. Først ut er Joel Williams som er en internasjonal kapasitet på jordhelse.

Professor Tore Krogstad ved NMBU tar for seg jordanalyser og gjødslingsplanlegging som verktøy i økologisk landbruk. Professor Kamran Scalchian-Tabrizi ved Universitetet i Oslo deler tanker om jordmikrobiologiens rolle i landbruket - og erfaringer fra prosjekter.  

− Stikk spade og finger i jorda. Praktiske råd om bedring av jordkvaliteten, er tema for innlegget til Kari Bysveen, NLR Innlandet. Inspirasjonsbonde Anders Hørte forteller om hvordan han arbeider med jordhelse, og inspirasjonsbonde Hellek Berge gir praktiske eksempel fra jordkarbonprosjektet.  

Hugh Riley, NIBIO, tar for seg trusler mot jordas fruktbarhet - endringer i moldinnhold over tid.

− Hvordan kan økologiske produsenter bidra til reduserte klimagassutslepp og økt karbonbinding, er tittel på foredraget til Sissel Hansen i NORSØK.

NLR er hovedansvarlig for kongressen, i tett samarbeid med NORSØK, Økologisk Norge, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Alle aktørene i Landbrukets Økoløft er involvert. De 30 inspirasjonsbøndene deltar, noen med innlegg. Det blir utstilling der leverandører av driftsmidler, markedsaktører og andre deltar med stands. 

Påmeldingsfrist er 3. januar, men prisen er lavere hvis du melder deg på før 1. desember.

Program, priser og påmeldingsskjema finner du på øko2020.noFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.