NLR og NIBIO satser presist sammen

07.06.2019 (Oppdatert: 07.06.2019) Christian Lund

Nå skal mangeårig forskning innenfor presisjonslandbruk omsettes til kunnskap og rådgiving som bonden kan anvende. PRESIS er et femårig samarbeidsprosjekt med et budsjett på 20 millioner kroner.

(Foto: Amazone)

PRESIS-prosjektet er finansiert over jordbruksavtalen og er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving (NLR), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Gjennom mange år er det gjennomført mange forskningsprosjekter innenfor presisjonslandbruk. Det nye prosjektet PRESIS skal ta forskningen ut til bonden i form av praktisk anvendbare verktøy. For å få til dette kreves det innsats fra flere hold. NLR bidrar med innsamling av kontrolldata, brukerstøtte og rådgiving, og vil sammen med de andre samarbeidspartene bidra med å evaluere og forbedre tjenestene som utvikles.

Ut i praksis 

NIBIO skal utvikle og drifte digital infrastruktur, og bidra med tjenesteutvikling og opplæring av rådgivere og andre brukere av tjenestene. Senter for presisjonsjordbruk på NIBIO Apelsvoll vil ha en sentral rolle.

– Vi skal bidra i arbeidet med å videreutvikle teknologiske løsninger for enda bedre presisjonslandbruk. NLR har en særlig rolle i prosjektet med å sørge for at løsningene kommer ut i praksis på gårdene, sier prosjektleder for presisjonslandbruk i NLR, Jogeir M. Agjeld, og utdyper:

– NIBIO og NLR skal sammen ta utgangspunkt i forskningsbasert utvikling og kvalitetssikring, og gjøre dette om til nyttige og klimavennlige tjenester som er lønnsomme for bonden. NIBIO tar forskingen og det som gjøres i bakgrunnen. NLR er bindeleddet til bonden, og skal ta seg mye av det som skjer i felt.

Vinn-vinn

Presisjonslandbruk handler om å oppnå en vinn-vinn situasjon for landbruket.

– Dette er informasjonstjenester som kan bidra til å redusere klima- og miljøbelastninger fra jordbruket, samtidig som de kan gi økt effektivitet og bedre driftsøkonomi på hver enkelt gård. Skreddersydd brukerstøtte og rådgiving i skjæringspunktet mellom ny teknologi og agronomi er en viktig del av prosjektet, forklarer fagdirektør Kåre Oskar Larsen i NLR. 

– Presisjonslandbruk betyr ikke at menneskelig kunnskap skal erstattes av sensorer og datamaskiner. Tvert imot er det kombinasjonen av flinke folk og fornuftige data som kan gi oss virkelig store framskritt, om vi setter ressursene inn i gode systemer, supplerer Agjeld.

PRESIS starter i oktober 2019. Tjenestene som skal utvikles baseres både på sluttprodukter fra tidligere forskningsprosjekter, fra pågående forskning og fra nye ideer som utvikles gjennom prosjektperioden. Målet er at samtlige bønder i Norge skal få tilgang til tjenestene, som i første rekke vil omfatte de arealmessig store vekstene som eng og korn.

Utnytter NIBIO og NLRs sterke sider

For å kunne bruke sensordata som grunnlag for modeller, rådgiving og beslutninger, må disse kalibreres mot gode kontrolldata. En sentral del av prosjektet er derfor å skaffe til veie gode kontrolldata. Neste steg er å omsette kvalitetssikrede data til for eksempel tildelingskart, eller til å evaluere resultatene i etterkant. For å sikre at dette gjøres så robust som mulig, trengs store datamengder som dekker et vidt spekter av geografi, jordarter og dyrkingspraksis – og helst over flere år. Her kommer både NIBIOs og NLRs gode spredning over hele landet til nytte, foruten at interesserte og motiverte bønder også kan bidra. 

– Vi er overbevist om at prosjektet vil gagne våre medlemmer og eiere, altså de norske bøndene. Vi er også sikker på at vi kan dra nytte av erfaringene fra prosjektet i vårt øvrige arbeid. Mange medarbeidere i NLR vil kunne bli involvert i de fem årene prosjektet pågår. Samarbeidet med Senter for presisjonslandbruk i NIBIO er godt, og oppgavefordelinga er tydelig og grei. Dette gleder vi oss til å komme i gang med, sier fagdirektør Kåre Oskar Larsen i NLR. 

Hva vil vi med presisjonslandbruk?

 

Gi plantene mest mulig optimal behandling.

 

Bruke posisjonssystem og sensordata til å styre redskapen.

 

Bruke sensordata og andre registreringer til å styre produksjonen og bedre rådgivingen.

 

Les også 

 

Nytt prosjekt skal ta presisjonsjordbruket et skritt videre

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.