Faglig påfyll på frukt- og bærseminar

10.04.2019 (Oppdatert: 10.04.2019) Sigrid Mogan, Sigrid Mogan

Nesten 200 deltakere var samlet til frukt- og bærseminar på Gardermoen i midten av mars 2019.  Arrangementet favner hele næringa med dyrkere, rådgivere, forskere, forvaltning og leverandører av planter og utstyr.

NYTTIG ARENA: Myldreområdet i utstillerhallen på Frukt- og bærseminaret var en viktig møteplass både faglig og sosialt. – Jeg er her for å få faglig påfyll og for å treffe kollegaer. Begge deler er like viktige, sa en av deltakerne. (Foto: Sigrid Mogan)

Bare 12-13 prosent av eplene vi spiser blir produsert i Norge. Sesongen for norske epler starter i august og avsluttes i november. Også i norsk sesong er det importepler på markedet.

− Økt kvalitet er stikkordet for å øke omsetning og etterspørsel etter norske epler, sa fruktlagerinspektør Leif Øye. Han påpekte at godt samarbeid mellom produsent, lager, rådgiving og forskning er nødvendig for å få dette til.

Forskningen må rettes mot riktig høstetidspunkt, optimal nedkjøling etter høsting og optimale lagringsforhold for sort og modningsgrad.

Mer epler med bedre kvalitet

På Åland, som har 70 prosent av den finske epleproduksjonen, markedsføres finske epler fra ULO lager fram til mars-april. Pernilla Gabrielsson fra Ålands Hushållningssällskap påpekte at forutsetningen for god lagring starter under dyrkingen.

− Beskjæring, rett gjødsling og balansert forhold mellom plantenæringsstoffene, god pollinering, tynning, vanning og plantevern er viktig. Høsting til rett tid, plukking i flere omganger og rask nedkjøling er viktig, understreket hun.

NLR har jobbet med lagringsprosjekt de siste årene for å øke kompetansen på lagring. Torgeir Tajet fra NLR Viken fortalte om viktige tekniske forhold ved kjølelager, om riktig dimensjonering av kjøleutstyret og riktig drift av kjølelageret.

Jordbær i nord

«Jordbærløft Nord-Norge» er en satsing på jordbærproduksjon i nord basert på produksjonsklare planter og dyrking i plasttunnel. Importplanter har gjort dette mulig.

− Målet er å produsere én kg bær til hver innbygger i Nord-Norge. Dette innebærer en årlig produksjon på 500 tonn, sa prosjektleder Steve Saltermark. Han fortalte at nyetableringer er i gang over hele Nord-Norge. Smak og kvalitet er god. Bærene selges direkte fra gården, og en høy pris kan tas ut. Produksjonen er basert på nye planter hvert år, med bare én høsting. Slik elimineres utfordringer med overvintringsskader.

Det satses på planting i renner i plukkehøyde, noe som setter strenge krav til presisjonsvanning og -gjødsling.

Importplanter

Rådgiver Jan Karstein Henriksen i NLR Agder har sett på avling og økonomi med ulike typer av importplanter. Tallene viser at det er mest aktuelt å høste på plantene i to år. De minste plantene produserer lite det første året, selv med økt plantetetthet. Det skal stor avling til, eventuelt høy pris, for å forsvare bare en høsting av plantene.

Flere innlegg tok opp risikoen for plantesjukdommer med importplanter. Det er viktig at importørene følger nøye opp hos planteprodusentene. Det er ellers avdekket at plantene tar med seg gråskimmel som er resistent mot en rekke soppmidler, også nye soppmidler som er på vei inn i Norge.

Frukt- og bærseminaret 2019 ble arrangert av NLR Viken. Jørn Haslestad i NLR Innlandet tar over stafettpinnen og arrangerer Bærseminar i 2020. Frukt dekkes da av Norske Fruktdagar på Vestlandet.

 

Artikkelen er hentet fra NLR-magasinet 2019Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.