Skal bidra til økt trygghet i reindrifta

29.10.2019 (Oppdatert: 29.10.2019)

Reindriftsnæringa har manglet et helhetlig HMS-tilbud. Nå skal en ny avtale mellom avtalepartene og NLR sikre HMS-tjenester til næringa.

Fagkoordinator Halle Arnes (innfelt) skal jobbe for bedre HMS i reindrifta. Her rein i Troms. Foto: Febiyan / Therese Thalmo Rønn.

Avtalepartene i reindriftsavtalen har inngått avtale med Norsk Landbruksrådgiving om gjennomføring av et pilotprosjekt med formål om å etablere HMS-tjeneste for reindriftsnæringa. Prosjektet er berammet til tre år og det skal investeres rundt seks millioner kroner i etableringen av tjenesten.

– Vi opplever forespørselen som en tillitserklæring. NLR er landbrukets HMS-tjeneste med 9.000 medlemmer over hele landet. Når vi nå skal gå inn i en ny næring og etablere HMS-tjeneste vil vi ta med oss den erfaringen vi har bygget opp over tid, også sammen med bedriftshelsetjenesten, sier fagkoordinator Halle Arnes i NLR. 

Leveransen

NLR skal levere HMS-rådgivingstjenester og holde kurs og veiledningsmøter for aktørene i næringen i alle reinbeitedistrikt. Det skal også tilbys bedriftshelsetjeneste for næringen ved behov.

– Derfor er vi nå ute og rekrutterer to personer som skal ha spesiell fokus på HMS for reindriftsnæringa. Vi legger vekt på både relevant utdanning og bakgrunn, men også erfaring fra næringen, områdene og språk, sier Arnes.

Totalt består HMS-tjenesten i NLR av 38 medarbeidere, fordelt over hele landet.

Jakter samisktalende

–  Vi vil benytte relevante ressurser vi allerede besitter der det blir nødvendig for å lykkes med etableringen, men vi er spesielt opptatt av å innhente kunnskap om det som for oss er en ny næring og rekruttere nye medarbeidere som har innsikt i reindriftsvirksomheten, sier Arnes, og legger til:

–  Derfor blir kunnskap om praktisk reindrift og samisk språk og kultur sentrale kriterier, sammen med ferdigheter innen rådgivning og HMS-faglig bakgrunn.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.