Prøver ut økologiske metoder i grøntproduksjonen

13.06.2019 (Oppdatert: 27.06.2019)

Fangvekster, spadeprøve, karbon i jord, bruk av biorest og biokull var blant temaene da grøntrådgivere i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) hadde fagdag hos Skjærgaarden Gartneri i Vestfold.

Skjærgaarden Gartneri i Åsgårdstrand eies og drives av Kristin Stenersen og Bjørge Madsen. De produserer vårløk, skjærgårdsløk, koriander, dill og krus- og bladpersille på lett jord. Årlig produseres grønnsaker på ca. 350 dekar med hjelp av 40 sesongarbeidere. Totalt har de 800 dekar i jordbanken for vekstskifte, i hovedsak korn, i samarbeid med nabobønder.

Kristin og Bjørge har i mange år vært opptatt av levende matjord, mikrolivet i jorda, jordhelse, bruk av kompost og grønngjødsling og oppbygging av moldinnholdet i jord. De driver ikke økologisk, men benytter seg av metoder som utviklet og brukt i økologisk produksjon. De kjører gjerne ett hold og så fangvekster.  

− Vi kan kjøre doble hold i noen kulturer, men helst ikke, sa Kristin Stenersen på fagdagen.  

Ikke kjemisk ugraskamp

Der de skal så direkte (koriander og dill) bruker de dampemaskin som damper jorda ned til fem cm dybde. Det er ikke så positivt for jordlivet, så de har et mål om å slutte med det. Der er plantes bruker de svart bioplast, men det har også sine ulemper siden den ikke brytes så godt ned ved grunn jordarbeiding. Nå vil de prøve ut en annen type bioplast, og er også veldig interessert i å prøve ut oppkuttet halm, gras eller fangvekster som jorddekke mot ugras.

− Vi tar jordprøver jevnlig, hvert 2. - 3. år, og tar også bladsaftanalyser i løpet av sesongen. Vi ser at det kan være lat innhold av noen mikronæringstoffer og tilsetter disse i komposten før spredning, sa Stenersen.   

Bjørge Madsen og Kristin Stenersen i Skjærgaarden Gartneri bruker fangvekster systematisk for å få bedre jord. Her er de på et, for dem, nytt felt der de kjører fangvekster/grønnsgjødsling før de skal dyrke grønnsaker der.   

Biorest og biokull

Skjærgaarden er samarbeidspartner i KarbonVekst-prosjektet, ledet av Alice Budai i NIBIO, Divisjon for miljø og naturressurser. På fagdagen orienterte hun om prosjektet som har som hovedmål å undersøke samspillet mellom biorest, kompost og biokull for å komme fram til gode løsninger som ivaretar både jordkvalitet og klimahensyn. Delmål i prosjektet er å:

  1. utforske hvilke kombinasjoner av biokull, biorest og kompost som kan gi forbedret plantevekst og økt mengde salgbare produkter.
  2. undersøke under hvilke forhold biokull kan redusere lystgassutslipp fra kompostering og ved spredning av biorest.
  3. estimere netto klimautbytte ved bruk av biokull når man tar i betraktning både karbonlagring og effekter på klimautslipp.

Skjærgaarden Gartneri har etablert det første gårdsbaserte biokullanlegget i Norge og er med på å teste nye produkter, evaluere lønnsomhet av biokull, og optimalisere pyrolyseteknologien som brukes for å produsere biokull av plantemateriale.

De engasjert i Grønt Skifte AS som utvikler bruken av biorest fra Greve Biogass og Den magiske fabrikken utenfor Tønsberg.

Flere prosjekter om jord og klima

Skjærgaarden Gartneri deltar i flere NIBIO-prosjekt hvor jordliv, bruk av ulike grønngjødslingsvekster, karbonfangst og lagring av karbon i jord undersøkes. De har også et eget prosjekt: Med Skjærgaarden i et helhetlig klimavennlig jordhelseprogram - en kretsløpbasert drift med humusoppbygging i jorda. Målet er å utvikle, dokumentere og skalere metoder for oppbygging av fruktbar og humusrik jord som gjør dem enda bedre i stand til å levere sunne og næringsrike grønnsaker til markedet. Metoden omfatter å ta i bruk nye jordbruksmetoder, samt en kombinasjon av teknikker og systematisering av metoder Skjærgaarden allerede har tatt i bruk.

Spadeprøve er en enkel og nyttig metode for å lære mer om forholdene i jorda. Thomas Holz i NLR Øst viser her hva en skal se etter. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.