Ugrasbekjempelse krever en helhetlig strategi

01.07.2019 (Oppdatert: 01.07.2019) Morten Berntsen

Mekanisk ugrasregulering krever kombinasjon av tiltak og et godt management. Tidspunkt er viktigere enn type maskin som brukes, mener rådgiveren.

Thomas Holz er økologisk fagressurs for økologiske grønnsaksproduksjon. Han understreker at mekanisk ugraskontroll må settes inn i et helhetlig system for å lykkes. FOTO: Morten Berntsen

– Tro aldri at guraset ikke spirer, selv om det ser veldig bra ut fra starten, sier Thomas Holz, rådgiver i NLR Øst og nasjonal fagressurs for økologiske grønnsaksprodusenter. 

Han reiser land og strand rundt og deler av sin kompetanse innen radrensing og mekanisk ugrasbekjempelse i økologisk jordbruk. 

LES MER: NLR overtar oppgaver etter økologiske foregangsfylker

 

Tiltak til rett tid

Thomas Holz framholder en god forebyggende strategi som det viktigste verktøyet i ugraskampen. Ugraset må bekjempes forebyggende, og timing er avgjørende. 

– Det hjelper ikke med maskiner til flere millioner korner hvis ugraset får stå å frø seg på jordet fordi du ikke klarer å prioritere arbeidsoppgavene, sier rådgiveren. 

Han mener ingen skal handle på gammel vane og kjøre et slavisk opplegg for ugrasbekjempelse, uansett kultur. 

– Du må lese jorda og kulturen, og forutsi hva som skjer om ei uke, to uker eller tre uker. Man må rett og slett se i glasskula, sier Holz. 

LES MER: Prøver ut økologiske metoder i grøntproduksjon

Ved å skrape lett i jordoverflata kan du avdekke om ugraset er på tur. Dersom du ser mange hvite ugrasspirer rett under overflata, er det bare å planlegge et tiltak. 

 

Kombinasjon av flere tiltak

Ei maskin alene løser ikke alle ugrasutfordringene på en gård. Thomas Holz mener flere tiltak må kombineres for å oppnå suksess.

– Man må kombinere, sette sammen, trekke fra og variere – alt i et system, sier han. 

LES MER: Øko 2020 – møteplass for økologisk produksjon

Og fokuset må være på ugrasbekjempelse gjennom hele vekstskiftet, ikke isolert på den enkelte vekst.

– For eksempel er ugrasharv et slagkraftig våpen i ugraskampen i en kornåker, og kan dermed være med å legge et godt grunnlag for påfølgende vekst, sier Holz. 

NLR Økologisk

NLR organiserer i 2019 økologiske fagressurser som skal bidra til utvikling av økologisk landbruk i hele landet. Dette er rådgivere med spisskompetanse som blir organisert i nasjonale team innenfor økologisk korn, grovfôr, frukt og bær, grønnsaker, poteter og veksthus. 

Vil du vite mer, kan du ta kontakt med din lokale økorådgiver i NLR eller Kjersti Berge, fagkoordinator i NLR. 

 

 

 

Saken er første gang publisert i Fagbladet Økologisk Landbruk nr. 2 2019. 

Bladet gis ut fire ganger i året og er Norges ledende fagblad for økologisk landbruk. 

> Bestill abonnementFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.