Nyttig universitetsstudium om HMS i landbruket

07.05.2019 (Oppdatert: 07.05.2019)

Et trygt og godt arbeidsmiljø er nøkkelen til en god arbeidshverdag i landbruket. Universitetet i Tromsø (UiT) og Troms landbruksfaglige senter/Senja vgs. har utviklet studietilbudet HMS i landbruket. Målet er å bidra til færre ulykker og dødsfall.

ALLSIDIG: Nitten studenter fra hele landet, hvorav ti HMS-rådgivere i NLR, gjennomførte tre samlinger på studiet HMS i landbruket, i Tromsø vinteren 2018/19. (Foto: Kristine Lind-Olsen)

Bonden er ofte alene i sin arbeidshverdag og om sine beslutninger vedrørende sikkerhet. En samlet landbruksnæring har stilt seg bak behovet for økt kompetanse i en næring som er i rask endring og med utfordringer rundt yrkesskader og ulykker.

 

Praktisk tilnærming

UiT fokuserer, i samarbeid med faglagene, Norsk Landbruksrådgiving (NLR), KSL, Landbrukets brannvernkomité og Arbeidstilsynet, på metodikk og praktisk forståelse av fagområdet.

Variert undervisning med bedriftsbesøk, praksisdag med vernerunder og gruppearbeid er viktig i studiet. Metodikk, psykisk helse, indre og ytre arbeidsmiljø, brann, kvalitetssystem og forbedringsarbeid er noen av temaene som tas opp.

Taus kunnskap, det man bare vet, har landbruket mye av. Gjennom praksis anvender man det teoretiske grunnlaget. All praksis er anvendt teori. En praktisk teoretisk tilnærming av faget har vært avgjørende, og studiet egner seg for alle ulike nivåer i hele bransjen.

Landbruket har også mye å lære av andre næringer. UiT har god erfaring med samarbeid med ulike næringer om sikkerhetskultur. Dette har gitt grunnlag for et vellykket HMS-studium for landbruket.

 

Godt organisert

HMS-rådgivere i NLR utgjorde omkring halvparten av studentene. Blant disse var Signe Melstrøm Mellem som begynte i NLR Øst i 2018.

− Kristine Lind Olsen ved UiT ga oss god informasjon før og under studiet, og sørget for at alt var godt organisert og tilrettelagt for oss, forteller Mellem. Til å begynne med syntes hun den akademiske tilnærmingen til HMS og læring var litt forvirrende og tung.

− Men etter første samling tenkte jeg at å lære å tenke på denne måten har jeg heller ikke vondt av, tvert om. Det var veldig interessant, sier Mellem.

 

Praktisk opplæring

− Vi var ute på to ekskursjoner. Den første var til bedriften NOFI hvor vi lærte mye om HMS i fabrikk, samt daglig leder og verneombud sine roller og ansvar, forteller Mellem. Den andre gikk til Senja videregående skole, hvor de ble delt i grupper og gikk vernerunder i de forskjellige fjøsene og på verkstedet. De avsluttet med at gruppene presenterte sine rapporter.

− Det var en lærerik dag, påpeker Mellem.

 

Faglig sterke foredragsholdere

− Universitetslektor Svein Storbakk er en god lærer, som er flink til å få oss engasjerte i timene. I tillegg til at vi lærer av han, så har han fått mye ny kunnskap om landbruk og HMS av oss, forteller Mellem.

Blant studentene var gårdbrukere som ville lære om, og lære mer om, HMS, en fra Arbeidstilsynet som arbeider med tilsyn på gårdsbruk, og en fra Norges Bondelag.

− Sammen kunne vi dra nytte av hverandres arbeidshverdag og kunnskap. Som nyansatt hadde jeg både faglig og sosialt utbytte av å møte andre HMS-rådgivere i NLR med både lang og kort fartstid, sier Mellem.

 

Tverrfaglig tilnærming

− Gode lærebøker, foredragsholdere og det at vi var satt sammen i fra flere yrkesgrupper relatert til landbruk, ga meg et stort faglig utbytte, sier Mellem.

Eksamen er nå levert og sensurert. Den gikk på forståelse og oppbygging av et HMS-system, utdyping av sentrale begreper og den psykososiale siden ved det å være gårdbruker. Mellem skrev eksamen sammen med medstudent Harald Øye fra Arbeidstilsynet Indre Østland.

− Jeg kjenner systemet som gårdbruker igjennom snart 16 år og nå mer og mer som rådgiver. Han kjenner det ut i fra sin hverdag i Arbeidstilsynet. Jeg som bruker, gjennomfører og rådgiver, han som kontrollør. Det ble et godt samarbeid, sier Mellem.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.