Fem døde i ulykker i jordbruket i 2018

05.02.2019 (Oppdatert: 11.02.2019)

Arbeidstilsynets statistikk for 2018 viser at fem personer omkom i arbeidsulykker i jordbruket. Alle de fem dødsulykkene skjedde i forbindelse med bruk av kjøretøy eller annet arbeidsutstyr. Norsk Landbruksrådgiving holder fullt fokus på forebyggende HMS-rådgiving.

En person omkom i velt med minilaster i 2018. Dette er et illustrasjonsfoto som ikke har noe med den ulykken gjøre. (Foto: Kari-Anne Aanerud)

Sett i forhold til antall sysselsatte i næringen, er jordbruket fremdeles den næringen der flest omkommer på jobb. Statistikken viser at tre av de omkomne var over 67 år og alle som omkom var menn.

 

Ulykker med traktor og minihjullaster

To personer omkom i traktorulykker og en person etter velt med minihjullaster.

− Vi oppfordrer til å bruke setebelte både i traktor og i slike minihjullastere. Ved velt kan det utgjøre forskjell på liv og død, uttaler Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

− Fem dødsfall er selvsagt fem for mye. Fokuset vi har har på traktor og andre maskiner må vi holde like stort framover, sier Halle Arnes, som er fagkoordinator for HMS i Norsk Landbruksrådgiving (NLR).

Han påpeker at med et landbruk med stadig større behov for transport av fôr og andre innsatsfaktorer, er antallet timer på traktor økende. Bruken av diverse typer minilastere er også økende.

 

Kursing og kunnskapsformidling

− Via kursing og annen kunnskapsformidling vil vi i NLR bidra til enda større fokus på dette temaet. Bruk av setebelte minsker risikoen for fatale hendelser. Dette rådet kan ikke gjentas mange nok ganger, sier Arnes.

Han understreker at i tillegg til alle fordelene det er med at også de godt voksne deltar i jobbingen, medfører det en risiko når det gjelder reaksjonsevne og lignende.

− Vi i NLR vil sammen med resten av landbruket fortsette den viktige HMS-jobben med mål om null omkomne, sier Arnes.

 

12 400 har svart på spørreundersøkelse

Den store spørreundersøkelsen om ulykker i landbruket ble avsluttet 1. februar. Da hadde 12 400 svart. Svarene fra undersøkelsen blir nå analysert og sammenstilt. Resultatene gir et viktig grunnlag for det videre arbeid med HMS i landbruket.

Samarbeidsgruppa for HMS i landbruket, som består av Norsk Landbruksrådgiving, Matmerk, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, står bak undersøkelsen. Landbruks- og matdepartementet og landbrukets organisasjoner er opptatt av å lære mer om hvordan ulykker oppstår for å kunne jobbe bedre med forebygging.​Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.