Velkommen til nasjonal økomelk-konferanse

06.02.2019 (Oppdatert: 11.02.2019)

Styreleder i Norsk Landbruksrådgiving, Steinar Klev, åpnet i dag den nasjonale økomelk-konferansen på Scandic Hell i Stjørdal. Her kan du lese åpningstalen hans.

Dette er den tredje nasjonale økomelk-konferansen i Trøndelag i regi av prosjektet Foregangsfylket for økologisk melk og storfekjøtt. Norsk Landbruksrådgiving, Tine, NIBIO og Fylkesmannen i Trøndelag samarbeider om arrangementet.

Det er ny deltakerrekord med over 110 påmeldte, hvorav veldig mange produsenter.

Arrangørene har fått på plass et godt program med relevante tema og gode foredragsholdere, så dette lover godt!

Konferansen markerer avslutningen for Foregangsfylke-prosjektet som startet i 2010. Vi går nå inn i en ny fase der Norsk Landbruksrådgiving og NORSØK overtar oppgaver og ansvar for videre satsing på økologisk.

Gjennom Foregangsfylke-prosjektet er det gjort mye godt arbeid – og ikke minst samarbeid!

Trøndelag og Midt-Norge med Rørosregionen har i praksis vært en økologisk foregangsregion i flere tiår. Det brede samarbeidet mellom flere aktører: Fylkesmannen, faglaga, NLR, TINE, Felleskjøpet med flere, og ikke minst innovative og entusiastiske produsenter, har vært en viktig suksessfaktor.

NLR Trøndelag har hatt prosjektledelsen i store deler av prosjektperioden. Eva Pauline Hedegart gjorde et viktig arbeid frem til 2017. Elin Thorbjørnsen og Elin Sikkeland har hatt ansvaret det siste året. De har gjort et godt arbeid, bl.a. sammen med Fylkesmannen i Trøndelag, særlig med planlegging av denne økomelk-konferansen.

Det er lagt et godt grunnlag for videre arbeid, blant annet fordi det hele tida har vært et godt samarbeid mellom produsenter, rådgivere, forskere og andre fagmiljøer i arbeidet med økologisk melkeproduksjon. Dette vil vi også vektlegge i fortsettelsen.  

Økologisk landbruk er, og skal være er viktig del av NLR sitt helhetlige rådgivingstilbud.

NLR skal utvikle og levere helhetlig, kunnskapsbasert og uavhengig rådgiving tilpasset landbrukets behov i hele landet. Vår visjon er Kompetanse for framtida.

NLR består av ti rådgivingsenheter og et sentralledd med tilsammen 29.000 medlemmer og 350 dyktige medarbeidere over hele landet. Vi er bindeledd mellom forskningen og landbruket, deltar i mange FoU-prosjekter, og utfører årlig omkring 800 feltforsøk, de fleste hos medlemmene. Våre viktigste fagområder er innenfor agronomi – inkludert økologisk, klima og miljø, økonomi, HMS, landbruksbygg og maskinteknikk.

NLR tilbyr rådgiving før-, under- og etter omlegging til økologisk drift.

Økologisk Førsteråd er et gratis og uforpliktende tilbud til alle som vurderer å legge om til økologisk. NLR har tilbudt dette i hele landet siden 1998. Hittil er det gjennomført over 6000 økologiske førsteråd. Noen av disse er gjennomført i samarbeid med TINE som Økologisk Førsteråd-melk.

Hvert år gjennomføres rundt 200 Økologiske Grupperåd og 100 individuelle Rådgivingsavtaler. Her møtes rådgivere og produsenter ansikt til ansikt, år etter år.

NLR legger vekt på å videreutvikle nettverk for produsenter, og være bindeledd mellom produsentmiljøer og fagmiljøer. Dette er avgjørende for å sikre relevans og nytteverdi i både rådgiving og forskning. Målet er at du skal lykkes som økologisk melkebonde.

Det som kjennetegner dere økologiske produsenter er et faglig sterkt engasjement og gleden av å delta i utvikling av smarte og bærekraftige løsninger. Nytenking, idealisme og kreativitet hos produsenter gir også viktige erfaringer og motivasjon for rådgivere og forskere. Den faglige utviklingen er av stor verdi ikke bare for økologiske produsenter, men for hele landbruket, og det gledelig å se at det med årene er etablert en god dialog og stor grad av kompetanseoverføring mellom økologisk og konvensjonell produksjon.

Markedsmuligheter og lønnsomhet er viktig for å lykkes som økomelkprodusent.  Nye produkter og nye markedskanaler kan bidra til vekst. Vi ser at norsk ost er i skuddet som aldri før. Bondens marked, nettbutikker m.m. påvirker forbrukernes handelsmønster. Nye økologiske melkeprodukter, som ost og yoghurt, med spesielle kvaliteter og historier, i tillegg til å være økologisk, kan gi nye muligheter for noen. Hvordan offentlige innkjøp innrettes framover har også betydning for utviklingen av markedsmulighetene.

Dyrevelferd, klima og bærekraft står på agendaen i mange sammenhenger. Hvordan synliggjør vi økologisk produksjon i den sammenheng?    

Vi håper at de to dagene her bidrar til faglig påfyll, god prat, erfaringsutveksling og inspirasjon.

God konferanse! 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.