Plantevern: VIPS – et viktig hjelpemiddel

10.05.2019 (Oppdatert: 10.05.2019) Jon Mjærum

VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere) er en nettbasert varslings- og informasjonstjeneste om skadedyr og sjukdommer i korn, oljevekster, poteter, grønnsaker og frukt. VIPS har også et program for valg av middel og dose mot ugras i korn

VARSLING: VIPS kan brukes på PC, nettbrett og mobiltelefoner, og gir oversikt over varsler for ulike skadegjørere i forskjellige kulturer rundt i landet. Nytt av året er visning av observasjoner i kartet, med muligheter for filter på skadegjører og kultur.

VIPS finnes på www.vips-landbruk.no og er åpen for alle. Tjenesten brukes aktivt av rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) som støtte for rådgivingen. En del dyrkere benytter den også direkte.

VIPS ble etablert i 2001 som et samarbeidsprosjekt mellom NIBIO og NLR med finansiering fra «Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmiddel».

I dag blir utvikling og drift av VIPS finansiert over LMDs kunnskapsstøttemidler til NIBIO, i tillegg til midler fra «Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler».

 

Beslutningsstøtte

Modeller som varsler risiko for skadedyrangrep eller sjukdomsutbrudd gir støtte til å bestemme om det er nødvendig å ta i bruk plantevernmidler, og når disse i så fall bør settes inn. Behandling med plantevernmidler etter behov sparer kostnader og reduserer miljøbelastningen, og er en svært viktig del i integrert plantevern (se faktaboks).

Rådgivere og dyrkere må i sesongen ta mange beslutninger om riktige planteverntiltak: vurdering av behov, valg av tidspunkt, metode, middel og dose.  VIPS er et hjelpemiddel hvor samspill mellom vertplante, skadegjører, historiske værdata og værvarsler kan legges til grunn for disse beslutningene.

 

Værprognoser og observasjoner

Varslingsmodellene i VIPS bruker værdata fra Landbruksmeteorologisk tjeneste som består av et nettverk av automatiske værstasjoner lokalisert i de viktigste jordbruksområdene, værprognosene fra Meteorologisk Institutt og observasjoner av skadegjørere samlet inn i felt av NLRs rådgivere.

Observasjonene av skadedyr og sjukdommer i ulike distrikter legges ut som meldinger i VIPS. Varslene er også tilgjengelige som SMS-meldinger.

Norge er et land hvor klimatiske forhold endrer seg mye over korte avstander. Værprognoser gir økt presisjon i varslene, spesielt for gårdsbruk som ligger langt unna nærmeste målestasjon.

VIPS Ugras er utviklet i Danmark, men tilpasset norske forhold og evaluert i feltforsøk i Norge. VIPS Ugras gir forslag til ugrasmiddel og dosering, med bakgrunn i hvilke ugras som finnes i åkeren. Programmet gir også råd om valg av preparat og blandinger for å forebygge og redusere ugrasmiddelresistens, og inneholder en bestemmelsesnøkkel for ugras på frøbladstadiet.

 

Tilpasset brukerne

VIPS er tilpasset ulike skjermstørrelser, og kan brukes på PC, nettbrett og smarttelefoner. Brukerne kan legge inn de varsler som er aktuelle for deres behov, slik at disse vises automatisk når applikasjonen åpnes.

NIBIO og NLR samarbeider om drift og utvikling av VIPS. NIBIO har ansvar for prosjektledelse og prosjektstyring, utvikling og kvalitetskontroll av varslingsmodeller, både når det gjelder det agronomiske og det datatekniske. NLR har ansvar for ledelse av kulturgruppene, feltforsøk i forbindelse med validering av varslingsmodeller, fagmøter og markdager i rådgivingsenhetene, biologiske observasjoner og rapportering av skadegjørere i felt.

 

Artikkelen er hentet fra NLR-magasinet 2019. 

 

Integrert plantevern

Integrert plantevern er en helhetlig strategi som tar i bruk alle aktuelle metoder for å holde angrepet av skadegjørere på et så lavt nivå at det ikke gir økonomisk skade på plantene. Strategien er basert på at du skal ha kunnskap om skadegjørerne, overvåke eventuelle angrep, redusere bruk av kjemiske plantevernmidler og velge alternative tiltak når det er mulig.

 

 

 

Nyhet: Kartvisning av observasjoner i VIPS

På kartet på VIPS-forsiden kan du nå velge mellom vanlig visning med beregnede varsler for angrep av sykdommer og skadedyr i ni ulike kulturer, eller du kan velge å se registrerte observasjoner av skadegjørere i kartet. Observasjoner i felt utføres og legges inn av NLR-rådgivere omkring i landet. Ved å gå inn på undersida for observasjoner kan utviklingen over tid spilles av som en animasjon, enten alle observasjoner, eller utvalgte observasjoner blant 39 kulturer eller 51 ulike skadegjørere.

 

Les også: 

VIPS – nyttig verktøy med nye funksjoner Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.